Opgelet Aalstenaars: verboden met ajuinen te gooien tijdens Ros Beiaardommegang

Wie in mei naar de Ros Beiaardommegang in Dendermonde komt kijken, neemt maar beter geen ajuinen mee. In het politiereglement staat specifiek dat het verboden is om met de groente te gooien. Dendermonde wil hiermee de inwoners van Aalst waarschuwen om het rustig te houden tijdens de stoet. 

De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde bestaat al jaren en zou tijdens de Ros Beiaardommegang in mei weleens zijn hoogtepunt kunnen bereiken. Beide steden hebben een feest dat ze in hun hart dragen: in Aalst is dat het jaarlijkse carnaval en in Dendermonde de Ros Beiaardommegang die om de tien jaar door de straten trekt. Beide volksfeesten zijn voor de inwoners het ideale mikpunt van spot en plagerij. Omdat Aalstenaars ook wel gekend staan als ‘ajuinen’, is het dus niet onmogelijk dat ze hun stempel willen drukken tijdens de Ros Beiaardommegang door ajuinen op straat te gooien. “En dat willen we voorkomen”, klinkt het bij burgemeester Piet Buyse (CD&V). 

“We moeten vermijden dat er veel ajuinen in onze stad zijn”

“Grappen van Aalstenaars horen bij de Rosbeiaardommegang zoals het ros er zelf bij hoort”, gaat burgemeester Buyse verder. “Nu Aalst haar carnaval verloren heeft als werelderfgoed, zouden ze onze ommegang weleens kunnen dwarsbomen. We moeten dus uiterst voorzichtig zijn en vermijden dat er veel ajuinen in onze stad zijn.”

Bijzonder politiereglement

Het politiereglement is in ieder geval duidelijk: “Tijdens de Ros Beiaardommegang worden ajuinen enkel toegelaten in uiterst verdunde vorm of als afgeleid product. Het bezit, de verkoop en het gebruik van rauwe ajuinen zijn niet toegelaten binnen een straal van 100 meter rond de Hollandse Kazerne.”

Ros Balatum

Tijdens de Ros Beiaardommegang trekt er een groot houten paard door de straten van Dendermonde. Op de rug van het paard zitten vier heemskinderen die met grote zorg uitgekozen zijn. Omdat heel wat Aalstenaars dat een overdreven vertoning vinden, riepen ze 70 jaar geleden een eigen traditie het leven in: het Ros Balatum. Dat is een parodie op het ros van Dendermonde. Het is een kleiner paard dat gedragen wordt tijdens de carnavalsstoet. Bijzonder is dat het Aalsters ros ajuinen schijt. 

Meest gelezen