foto Radio 2

Niet alleen camera's en GAS-boetes maar ook buddy's om de samenleving leefbaar te maken

Veiligheid en leefbaarheid zijn begrippen die voortdurend terugkomen in de meerjarenplannen van de gemeentebesturen. Ook uit de burgemeestersenquête van Radio 2 Limburg blijkt dat in elke gemeente heel wat maatregelen op stapel staan. Tegelijk wordt ook het welzijn niet uit het oog verloren, in As bijvoorbeeld zorgen ze voor meer ontmoetingsplekken en buddy’s voor armen en eenzamen.

32 burgemeesters zeggen dat ze nog meer camera's gaan laten plaatsen of mobiele camera’s aankopen. Die moeten helpen om overlast te bestrijden. Het kan dan gaan over bijvoorbeeld sluikstorten, vandalisme en straatracen. Bijna alle gemeenten hebben tegenwoordig een GAS-reglement. 24 burgemeesters laten weten dat ze voor het eerst zo’n reglement hebben of het bestaande uitbreiden. Alsmaar vaker gebeurt dat ook op het niveau van de politiezone. Burgemeester Leon Lowet van Herstappe – de kleinste gemeente van het land – vindt een GAS-reglement overbodig door de kleinschaligheid en de sociale controle in zijn dorp.

De bib als ontmoetingsplek

Veel burgemeesters zijn er zich ook van bewust dat niet alleen repressie en controle nodig zijn om hun gemeente meer leefbaar te maken. Zo voorziet de gemeente As meer ontmoetingsplekken om mensen samen te brengen. Burgemeester Tom Seurs: “Bij de herinrichting van het dorpsplein voorzien we banken. Maar ook onze nieuwe bibliotheek wordt een warme ontmoetingsplaats voor alle generaties. Jongeren kunnen elkaar daar treffen tijdens dj-workshops of senioren kunnen er naartoe komen op het ogenblik dat de heemkundige kring er aan het werk is.” 

Buddy voor eenzamen en kansarmen

Tegelijk start As met een buddywerking voor alleenstaanden en kansarmen. “Het gaat om vrijwilligers die zich het lot van die mensen aantrekken en er niet alleen staan als ze gevraagd worden, maar ook gewoon af en toe eens binnenspringen. Dat kan een buur zijn of iemand die verder verwijderd is, maar zo kunnen ook vriendschappen ontstaan.”

Meest gelezen