Radio 2

1.767 everzwijnen afgeschoten in Limburg, maar is de populatie ook kleiner geworden?

In Limburg zijn vorig jaar 1.767 everzwijnen doodgeschoten door jagers, dat zijn er 318 meer dan in 2018. Dat blijkt uit de cijfers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Maar of de populatie daardoor kleiner geworden is, is twijfelachtig. Want volgens kenners kan een gezonde zeug elk jaar voor zo’n 6 nakomelingen zorgen.

Hoe groot de populatie everzwijnen precies is weet niemand, zegt Jim Casaer van het INBO. ”Er is nog altijd geen manier om everzwijnen op grote schaal te tellen. We zien wel dat er meer dieren afgeschoten zijn en dat er in meer gemeenten meer everzwijnen geschoten zijn. Maar we zijn nu aan het onderzoeken of we aan de hand van wildcamera’s een inschatting kunnen maken van het totale aantal. Want heel veel mensen hebben al zo’n camera hangen. Ook in de rest van Europa willen ze zo de populatie in kaart brengen. In het Nationaal Park Hoge Kempen en het Meerdaalwoud in Vlaams-Brabant proberen onderzoekers ook aan de hand van wildcamera’s meer te weten te komen over de everzwijnen."

Er bestaat nog altijd geen manier om everzwijnen op grote schaal te tellen.

Jim Casaer van INBO

Een gezonde zeug zou elk jaar zo’n zes biggen kunnen werpen. En door een zachte winter, verliezen de zwijnen minder gewicht en zijn ze sneller geslachtsrijp. “Een zachte winter speelt inderdaad een rol”, gaat Casaer verder. “En met de klimaatverandering in het achterhoofd zou dat wel eens een rol kunnen spelen. Maar er zijn nog andere factoren, zoals het aantal eikels en beukennoten dat gevallen is. Dat aantal was vorig jaar minder groot.”

Schade aan velden en tuinen, auto-ongevallen… Boeren en particulieren klagen er al jaren over. En wat als er dan nog everzwijnen bijkomen. Is daar dan nog plaats voor in Limburg? Volgens onderzoekster Anneleen Rutten van de Universiteit Antwerpen wel. “Op het vlak van ruimte en voedsel wel. Er is nog habitat beschikbaar en door de intensieve landbouw is er ook genoeg voedsel. Maar het is natuurlijk de vraag of er een maatschappelijk draagvlak is voor nog meer everzwijnen. Om daar een antwoord op te geven, hebben we nog meer cijfers nodig over de schade aan de landbouw en het aantal verkeersongevallen met everzwijnen. Pas dan kunnen we daarover een onderbouwde beslissing nemen.”

(lees verder onder de foto)

Schade beperken

Natuurverenigingen zeggen al langer dat boeren en particulieren in gebieden met veel everzwijnen hun tuinen goed moeten omheinen, om schade te voorkomen. Maar uit onderzoek blijkt wel dat er een verband is tussen de schade aan percelen en het soort mest dat boeren gebruiken. Anneleen Rutten van de Universiteit Antwerpen: "Ik heb onderzocht wat de invloed van bemesting is op maïsvelden en graslanden en de schade door everzwijnen. En er is wel degelijk een verband. Maar er is nog meer onderzoek nodig vooraleer we de landbouwers een gericht advies over hun bemestingsschema’s kunnen geven. Want dan moet er ook rekening gehouden worden met de economische en ecologische impact.”

Is het niet mogelijk om everzwijnen de pil te geven? “In een laboratorium is er al heel wat mogelijk, maar in de vrije natuur is dat erg moeilijk”, gaat Casaer verder. “Je moet de dieren dat kunnen voederen. Je moet er ook voor kunnen zorgen dat de dieren genoeg van de medicatie binnen krijgen. En je moet er dan voor zorgen dat andere dieren daar niet van eten.”  

Benieuwd naar de geografische spreiding van het afschot en de evolutie van de laatste jaren? Meer info op grofwildjacht.inbo.be.

Meest gelezen