Socialistische ambtenarenbond ACOD wil vrijdag staken: "Men wil het stakingsrecht ondermijnen"

De socialistische ambtenarenbond ACOD Overheidsdiensten wil nu vrijdag, net voor de start van de krokusvakantie, staken tegen de Vlaamse besparingsplannen. Met de actie spreekt de vakbond ook zijn steun uit aan de acties van de cipiers. "Dit is nog maar het startschot", luidt het in een persbericht van het ACOD.

De socialistische ambtenarenbond wil vrijdag het werk neerleggen, uit steun voor de cipiers die al wekenlang op vrijdag staken en tegen het besparingsbeleid van de Vlaamse regering. 

De bond vindt het niet kunnen dat federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de cipiers een minimumdienstverlening oplegt tijdens stakingen. "Men wil in feite volledig het stakingsrecht ondermijnen en onze slagkracht wegnemen", zegt algemeen ACOD-secretaris Jan Van Wesemael.

Hij vreest dat de minimumdienstverlening uitgebreid zal worden naar de Vlaamse Waterweg, de dienst die instaat voor de bediening van bruggen en sluizen. Ook plannen om het loodswezen te privatiseren vallen allerminst in goede aarde.

Besparingen

Naast de minimumdienstverlening ziet de bond verschillende pijnpunten in het Vlaamse regeerakkoord, vooral besparingen. "Men stelt voor om het aantal personeelsleden verder te verminderen met 1.440, na een vermindering van 4.200 tijdens de voorbije twee legislaturen", luidt het. 

"Ook de werkingsmiddelen zouden opnieuw worden verminderd met 265 miljoen euro en in het regeerakkoord staat het voornemen om het statutair ambt af te schaffen.  "Verzet tegen de beleidsplannen in Vlaanderen kan dan ook niet uitblijven", meent de ambtenarenbond en dus roept ze een staking uit voor alle personeelsleden van de Vlaamse overheid op 21 februari.

Het gaat om het personeel bij de directe administraties van de Vlaamse overheid, de cipiers en het personeel van de Vlaamse Waterweg. "We zijn aan het nadenken hoe we de mensen al eens wakker kunnen maken terwijl we de economie toch niet gaan verstoren. We willen de Vlaamse regering duidelijk maken dat ze met vuur aan het spelen zijn. Als ze zo verder doen, zullen we elkaar wel tegenkomen", klinkt het dreigend.

Meest gelezen