Videospeler inladen...

Oost-Afrika blijft lijden onder woestijnsprinkhanen: "Ze eten elke dag evenveel als 80 miljoen mensen"

In het oosten van Afrika krijgen ze de woestijnsprinkhanenplaag niet onder controle. De sprinkhanen teisteren akkers en roven ze leeg. Sommige zwermen zijn tot 40 bij 60 kilometer groot, 2400 vierkante kilometer zwerm dus. De Verenigde Naties vragen internationale hulp: "Mensen die het nu al moeilijk hebben, gaan nog veel meer honger lijden als we niets doen", vertelt Dominique Burgeon, een Belg die bij de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) de crisisafdeling leidt.

De zwermen vernietigen massaal gewassen in de getroffen landen, waaronder Kenia, Somalië en Ethiopië. Maar ook landen buiten Afrika, zoals Pakistan en India zijn getroffen. En er zullen nog landen volgen, zegt Dominique Burgeon: "Zo’n sprinkhaan leeft ongeveer drie maanden. Het wijfje legt eitjes in haar laatste levensmaand en dat kunnen er tot 150 per sprinkhaan zijn. Daarvan overleven zo'n twintig eitjes. Dat wil dus zeggen dat de populatie elke drie maanden vertwintigvoudigt. Een deel van de zwerm blijft dan in het land en ander deel scheurt zich af en trekt verder. Zo krijgen ook buurlanden te maken met de plaag."

Elke drie maand vertwintigvoudigt het aantal sprinkhanen.

Dominique Burgeon

De zwerm breidt zich nog altijd uit, voegt Burgeon toe: "We moeten snel ingrijpen, de sprinkhanen gaan mee met de wind, en als die van richting verandert, kunnen ze nieuwe landen bereiken."

(Lees verder onder de foto)

Een groep jonge woestijnsprinkhanen in Somalië.
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Om te voorkomen dat er nieuwe landen gaan lijden onder de zwermen moeten die onder controle gebracht worden en dat is niet simpel. Maar daarnaast moet er ook gezorgd worden dat de impact op de lokale bevolking zo min mogelijk is: "De landen waar de sprinkhanen akkers teisteren behoren sowieso al tot een arme regio in de wereld. De inwoners moeten ondersteund worden, anders dreigt een voedselcrisis omdat de beestjes die gewassen vernielen. Daar kan ook de veeteelt onder lijden. De dieren kunnen zo ook zonder eten komen, en daar zijn grote gevolgen aan verbonden. Vijftig procent van de bevolking hangt af van de veeteelt."

Twee gram per dag

"Het probleem is dat er ongelooflijke aantallen sprinkhanen elke dag hun eigen gewicht -twee gram- voedsel wegvreten. Twee gram lijkt niet veel, maar als je weet dat een zwerm uit meerdere miljarden insecten kan bestaan, eten de sprinkhanen evenveel als 80 miljoen personen, per dag. Dat is enorm. En zeker in die regio van de wereld kan dat catastrofale gevolgen hebben voor de maaltijden, en de kwaliteit van de maaltijden van de bevolking", stelt Burgeon.

(Lees verder onder de foto)

Een woestijnsprinkhanenzwerm in Kenia, miljoenen beestjes vernielen de landbouw.
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

De Verenigde Naties stellen dat de regio geen extra klappen kan verdragen en vragen de internationale gemeenschap om hulp te sturen naar de getroffen landen. "Er is een risico dat dit uitgroeit tot een echte catastrofe als er niet wordt ingegrepen", stelt de organisatie.

Er is een risico dat dit uitgroeit tot een echte catastrofe als er niet wordt ingegrepen.

Dominique Burgeon

De VN schakelt nu de internationale gemeenschap in en hoopt dat andere landen solidair zijn. Burgeon is daarom in Brussel, om hulp te vragen bij de Europese Unie en haar leden. België heeft een maand geleden al 500.000 dollar, of ruim 461.000 euro, uitgetrokken voor de bestrijding van de sprinkhanen.

De VN-organisatie zoekt in totaal zo’n 70 miljoen euro voor de bestrijding. Daarvan is iets meer dan 19 miljoen al toegezegd door verschillende landen.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...
Een vliegtuigje verdeelt pesticiden in Kenia
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen