AP2013

Boy Scouts of America vraagt bescherming tegen schuldeisers aan: juridische kosten na misbruikschandalen lopen op 

De Amerikaanse scoutsvereniging Boy Scouts of America (BSA) heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. De vereniging kampt met financiële druk, onder meer door de juridische kosten na de beschuldigingen van seksueel misbruik.

De BSA vroeg de bescherming tegen schuldeisers aan bij een rechtbank in Delaware. Onder de bescherming tegen schuldeisers kunnen organisaties rechtszaken tegenhouden en een deadline verkrijgen waarbinnen mensen een eis moeten indienen.

In een persbericht stelt de scoutsvereniging dat het de bedoeling is om een fonds op te richten voor de slachtoffers van seksueel misbruik. De vereniging zegt ook dat de activiteiten niet worden stopgezet.

"Tragisch genoeg zijn er tijden geweest wanneer individuen van de BSA-programma's gebruik hebben gemaakt om kinderen schade te berokkenen", aldus de vereniging. Die stelt dat het voorgestelde compensatiefonds voor de slachtoffers de beste manier is om hen schadeloos te stellen, op "een manier die evenwichtig is en hun identiteiten beschermt". De vereniging moedigt slachtoffers nog aan om een eis in te dienen.

12.254 slachtoffers

De onthullingen over seksueel misbruik bij de BSA kwamen in 2012 in de openbaarheid. De krant Los Angeles Times publiceerde duizenden pagina's aan documenten die aantoonden dat de vereniging decennialang seksueel misbruik had toegedekt, gepleegd door duizenden vrijwilligers. 

Toen was er sprake van 5.000 "dossiers van perversie", overeenkomstig met het aantal vermoede daders. Tot dan had de leiding van de BSA die informatie geheim gehouden. Vaak werd er geen melding bij de autoriteiten gedaan.

Tijdens een proces in Minnesota begin 2019 zei een expert die door de BSA was aangesteld om dergelijke dossiers samen te stellen, 7.819 vermoedelijke daders en 12.254 slachtoffers tussen 1944 en 2016 te hebben geïdentificeerd. Aantallen die hoger lagen dan de voorgaande schattingen.

De afgelopen jaren namen de rechtszaken tegen de BSA toe, onder meer dankzij wetswijzigingen in verschillende Amerikaanse staten waardoor de verjaringstermijn voor seksuele agressie op minderjarigen werd verlengd.

De Boy Scouts of America is opgericht in 1910 en telt 2,2 miljoen leden tussen 5 en 21 jaar.

Meest gelezen