Jan De Meuleneir/Photo News

"Pauze" voor Gentse lage-emissiezone komt er niet: ze wordt in de komende 4 jaar uitgebreid

De Gentse lage-emissiezone (LEZ), die sinds begin dit jaar meest vervuilende auto's uit de binnenstad weert, wordt wel degelijk nog deze legislatuur uitgebreid. Dat hebben de Gentse meerderheidspartijen bevestigd tijdens de gemeenteraad, nadat daarover vorige week wat discussie was ontstaan. Maar hoe groot die LEZ dan precies moet worden, dat ligt nog niet vast. 

Sinds 1 januari weert de Gentse LEZ de meest vervuilende auto's uit het stadscentrum, lees: de zone binnen de kleine ringweg R40. Automobilisten die zich daar niet aan houden riskeren een boete van 150 euro. 

Volgens het bestuursakkoord dat Open VLD, Groen, SP.A en CD&V eind 2018 afsloten, zou de LEZ nog deze legislatuur - dus ergens in de komende 4 jaar - worden uitgebreid tot buiten de stadsring. Alle woongebieden binnen de R4 en het havengebied zouden dan een LEZ vormen.

Alleen: binnen de Gentse meerderheid worstelt de SP.A wat met die plannen. De top van de partij wees vorige week nog op de zware kost die ze vaak betekent voor arme gezinnen. De partij vroeg een "pauze": ze wil geen uitbreidingen zonder grondige evaluatie. De kwestie leidde tot discussies binnen de Gentse meerderheid.

Strijd tegen ongelijkheid

Tijdens de gemeenteraad van gisteravond heeft het stadsbestuur alsnog enkele knopen doorgehakt, nadat Vlaams Belang, N-VA en PVDA daarover een stemming hadden uitgelokt. De LEZ wordt wel degelijk uitgebreid, zo klonk het. Alleen wordt het zinnetje over "alle woongebieden binnen de R4 en het havengebied" losgelaten. Het is dus nog niet duidelijk hoe groot de LEZ in 2024 zal zijn.

Een studie zal bepalend zijn voor de manier waarop we de LEZ uitbreiden

Gents schepen van Milieu Tine Heyse (Groen)

Schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) zegt dat er daarover nog een studie zal komen. "Die studie zal bepalend zijn voor de manier waarop we de LEZ uitbreiden. Maar we breiden de LEZ uit deze legislatuur, want alle Gentenaars hebben recht op gezonde lucht."

SP.A stemt daar dus mee in. "De strijd voor schone lucht is een strijd tegen ongelijkheid", aldus SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. CD&V omschrijft de lage-emissiezone als een overgangsmaatregel. "Onze doelstelling is het spoedig vergroenen van ons wagenpark", stelt Stijn De Roo. "Maar tot we dat doel bereikt hebben, hebben we nood aan doortastende maatregelen."

(Lees verder onder de foto)

Sociale impact

De Gentse oppositie had de gemeenteraad aangegrepen om de aandacht te vestigen op de uitbreiding van de LEZ. PVDA onderstreepte de "asociale" gevolgen van de LEZ en Vlaams Belang vroeg om een volledige schrapping van de huidige LEZ. N-VA vroeg zich af of de milieuvoordelen opwegen tegen de sociale impact.

Een uitbreiding van de LEZ treft "190.000 Gentenaars die buiten de R40 wonen", zei N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt. Bij een uitbreiding naar het havengebied zouden ook werknemers van de bedrijven aldaar getroffen worden.

Kritiek die de Gentse SP.A in het verkeerde keelgat schoot. "SP.A vraagt in het Vlaams Parlement om mensen de zekerheid te geven dat ze op extra openbaar vervoer kunnen rekenen en dat de bussen van De Lijn ook milieuvriendelijk zijn", aldus Vandenbroucke. "N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele heeft dat allemaal van tafel geveegd. Dat is natuurlijk gemakkelijk: hier stoer komen verklaren dat je tegen een LEZ bent terwijl uw partij in het Vlaams Parlement de voorstellen afwijst die tegemoet komen aan uw bezorgdheden."

kasto80

Meest gelezen