België zet stap vooruit op gebied van tabakspreventie

België stijgt van de 17e (2016) naar de 10e plaats (2019) op de Tobacco Control Scale 2019 (TCS). Deze driejaarlijkse studie beoordeelt de staat van het tabakspreventiebeleid in de Europese landen. Het nieuwe rapport waarin 36 landen worden vergeleken, werd in Berlijn voorgesteld op het Europees congres over tabaksbestrijding, de “European Conference on Tobacco or Health”. Volgens Stichting tegen Kanker hoort ons land nu bij de trendsetters.

De driejaarlijkse studie TCS objectiveert hoe kwaliteitsvol het tabakspreventiebeleid van een land is. Per maatregel die een land neemt ter preventie van tabaksgebruik, krijgt het punten. Die punten worden opgeteld in een score op 100. Op die manier kan men het beleid van verschillende landen goed vergelijken.

Het gaat om allerlei maatregelen, gaande van het budget dat landen spenderen aan preventie, tot rookverboden, hogere taksen op tabak en het tegengaan van sigarettensmokkel. Ook het beperken van de invloed van de tabakslobby is een van de criteria.

Vorige keer waren we nog gebuisd met 49 op 100

Suzanne Gabriels

"Ons land haalt in 2019 58 punten op 100 en daarmee komen we op de 10e plaats terecht", zegt Suzanne Gabriels van de Stichting tegen Kanker. "Dat is een stuk beter dan drie jaar geleden. Toen waren we gebuisd en stonden we op de 17e plaats met 49 op 100."

De Stichting tegen Kanker is blij met de vooruitgang die ons land maakt. "We hebben onder andere vier punten bijgekregen omdat we het neutrale pakje hebben ingevoerd", zegt Gabriels. "Ook door hogere taksen op tabak zijn we twee punten vooruitgegaan."

Meer budget en duurdere sigaretten

Toch kan het in de toekomst nog beter volgens de Stichting tegen Kanker. "Het bedrag dat België per inwoner aan tabakspreventie spendeert, is ondermaats", zegt Gabriels. "In 2018 was dat 28 cent per inwoner, terwijl de Wereldbank adviseert om daar minstens 2 euro per inwoner per jaar in te investeren. Onze overheid ziet tabakspreventie nog te veel als een kost en niet als een investering.

De belangrijkste maatregel is de prijs van tabak optrekken, vindt de Stichting tegen Kanker. "We vragen dat in ons land de tabaksprijzen van Nederland en Frankrijk als voorbeeld worden genomen, zodat we binnenkort naar 10 euro per pakje kunnen gaan. Je moet ook echt grote sprongen maken in de prijs om de consumptie te beïnvloeden. Een prijsverhoging van 10 procent geeft een vermindering van de consumptie met 4 procent."

Meest gelezen