Videospeler inladen...

Directeurs middelbare scholen hebben het gehad: "We moeten excelleren, maar wel met almaar minder middelen"

De directeurs van secundaire scholen van het katholiek onderwijs trekken aan de alarmbel over de geplande hervormingen en besparingen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Ze hebben daarover een brief geschreven aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "In de politiek zegt men  'j'en ai marre', wel wij zijn het ook een beetje beu."

"In de huidige context stellen we in vraag of we de modernisering van het secundair onderwijs op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitrollen." In de open brief waarover Het Nieuwsblad bericht - en die onze redactie ook kon inkijken - binden 27 directeurs de kat de bel aan. Zij zetelen in de directiecommissie secundair onderwijs die de katholieke onderwijskoepel adviseert.

"In de politiek zegt men 'j'en ai marre', wel wij zijn het ook een beetje beu", legt Theo Gorssen uit, de directeur van de katholieke scholengemeenschap in Mol. "Wij willen elke dag moeite doen om kwaliteitsvol onderwijs te bieden, maar de omstandigheden zijn er niet naar."

Kapstok

Het is de combinatie van besparingen en hervormingen in het secundair onderwijs die ondraaglijk wordt, zegt Gorssen. Dit jaar alleen al moet er 20 miljoen bespaard worden en dat telt fors op in de komende jaren.

"Wij hebben het gevoel dat aan onze kapstok almaar meer gewicht wordt gehangen, maar dat er aan de andere kant almaar meer schroeven en spijkers uitgetrokken worden. Op een bepaald moment is het op. Je moet vaststellen dat wij moeten excelleren, maar dat je daar onvoldoende middelen en ondersteuning voor krijgt."

Beluister hieronder ook het gesprek met Gorssen in "De ochtend" op Radio 1:

ICT-plan zonder middelen

Gorssen schetst hoe de schooldirecteurs eigenlijk de hervorming van het secundair onderwijs in goede banen moeten leiden, maar bijvoorbeeld nog moeten wachten op de concrete eindtermen voor de tweede en derde graad. "Wij zijn de bouwheer, maar wij moeten dat plan realiseren met minder werklieden en minder middelen. We krijgen wel een deadline, maar het plan zelf is nog niet klaar."

Als voorbeeld verwijst hij naar het ICT-plan dat elke school moet opstellen. "Weet u hoeveel ICT-middelen secundaire scholen krijgen? Daar kan je nog geen laptop van kopen. Wij moeten nu 6 jaar lang leerlingen ICT-vaardig maken. Wij moeten hen bij wijze van spreken leren rijden met een vrachtwagen, maar we krijgen geen vrachtwagen. Begin maar hé. Ik vind: als men een beleidskeuze maakt, vanuit te rechtvaardigen redenen, dan moeten daar ook de nodige middelen tegenover staan."

Weyts: "Net extra middelen voorzien"

De directeurs willen nu eindelijk eens zelf gehoord worden door de minister, geeft Gorssen aan. "Beleid gebeurt blijkbaar in Brussel en wij moeten dat plaatselijk gaan omzetten. Maar ik heb niet het gevoel dat men ons au sérieux neemt. Op een bepaald moment houdt het dan ook op. Dat zie je ook aan het verloop. Het is op dit moment niet fijn om een schoolleider te zijn. We zijn lijders, met een lange IJ." 

(Lees verder onder het kaderstuk)

De open brief van de schooldirecteurs


Mijnheer de minister


Als directiecommissie katholiek secundair onderwijs* trekken we aan de alarmbel over de huidige toestand van het secundair onderwijs en de toekomstige evoluties.


Wij zijn als directeur dagelijks in de weer om samen met het hele schoolteam een schoolcontext te creëren waarin kwaliteitsvol onderwijs met een hoog ambitieniveau gerealiseerd wordt. Elke dag zetten onze teams zich in om onze leerlingen te geven waar ze recht op hebben: een vorming die maximaal recht doet aan hun interesses en talenten en inspeelt op hun specifieke noden.


We stellen vast dat de hoge verwachtingen van de samenleving en de toename van het aantal en de complexiteit van de zorgbehoeften de draagkracht van onze teams overschrijden. Het gevolg is dat bij ons personeel het ziekteverzuim en de burnouts toenemen. Vervangers zijn niet beschikbaar, waardoor de uitdagingen op minder schouders terecht komen; kortom een vicieuze cirkel. Directeurs en directieteams voelen zich hierbij machteloos en ook hun welbevinden neemt elke dag af. In de huidige context stellen we in vraag of we de modernisering van het secundair onderwijs op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitrollen.


Elk beroep heeft nood aan een positief imago. De beeldvorming in de media belicht overwegend de negatieve kanten door de focus te leggen op planlast, werkdruk, uiteenlopende verwachtingen en dalende kwaliteit. We zijn zeker bereid om het beroep van leraar te promoten, maar slagen daar in de gegeven omstandigheden hoe langer hoe minder in.


De geplande besparingen in het secundair onderwijs en bij de pedagogische begeleidingsdiensten hypothekeren een kwaliteitsvolle uitrol van de modernisering SO. De overhaaste invoering legt bijkomende druk bij de leraren-en directieteams. Het is ongezien dat een sector die reorganiseert tegelijkertijd moet inleveren op omkadering en ondersteuning.


We willen u met dit schrijven een signaal sturen omdat de onrust in de leraarskamer en bij de directieteams elke dag toeneemt. We vragen voor onze scholen voldoende omkadering en voor onze directie- en lerarenteams voldoende ondersteuning en tijd om de modernisering van het secundair onderwijs te implementeren. Tevens vragen we op korte termijn gerichte maatregelen die geëngageerde jongeren voor een job in het onderwijs doen kiezen en de retentie verhogen.


Graag lichten we deze brief verder toe in een persoonlijk onderhoud.


*: De directiecommissie secundair onderwijs bestaat uit 27 leden, directeurs en coördinerend directeurs die door hun collega’s zijn voorgedragen of gekozen. Ze maakt deel uit van de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Minister Weyts zegt te zullen ingaan op die vraag tot overleg. Hij wil vooral wijzen op de investeringen die ook gebeuren in het secundair onderwijs. "Elke hervorming vergt natuurlijk een aanpassing, daar heb ik begrip voor. Maar onze bedoeling is vooral te zorgen voor een betere onderwijskwaliteit en het lerarentekort aan te pakken."

Weyts ontkent niet dat er dit jaar 20 miljoen euro bespaard wordt. "Maar daartegenover staat een investering in deze regeerperiode van maar liefst drie miljard euro in onderwijsinfrastructuur, vooral in de secundaire scholen. Om het lerarentekort aan te pakken, hebben we 100 miljoen euro vrijgemaakt. En er gaat nog eens 100 miljoen euro naar het basisonderwijs. Dus je moet ook alles in perspectief plaatsen."

Waar die geplande besparingen zich zullen laten voelen, daarop wil de onderwijsminister niet vooruitlopen. "Wij hebben tot april om met een concreet voorstel naar het parlement te gaan. Die tijd gebruiken wij om in dialoog te gaan."

Bekijk hieronder de reactie van minister Weyts in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Bekijk hier de reportage van "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen