Elektrische fietsen zijn in opmars en met de auto rijden we overal te snel

1 op de 5 Vlamingen reed het afgelopen jaar op een elektrische fiets. Dat blijkt uit een nieuwe verkeersveiligheidsenquête van Vias, het Belgische instituut voor de verkeersveiligheid. Steeds meer mensen fietsen.  Vooral in Vlaanderen.  Bij de automobilisten blijft de snelheid een groot probleem. Mensen geven toe dat ze te hard rijden: zowel binnen als buiten de bebouwde kom en op autosnelwegen. 

Voor deze achtste editie van de jaarlijkse Nationale VerkeersONveiligheidsenquête werden 6.000 personen bevraagd. De auto blijft het meest gebruikte vervoersmiddel. Het gebruik van het openbaar vervoer is vrij stabiel. De helft van alle mensen liet weten vorig jaar wel eens het openbaar vervoer genomen te hebben. Het openbaar vervoer is het populairst in Brussel, al neemt het aantal gebruikers daar af van 72% bij vorig onderzoek naar 64% nu. Maar het aantal steps, monowheels en Segways is daar dan weer in trek. Het gebruik daarvan verdubbelde er van 6% naar 12%. 

Fietsen zit in de lift

In Vlaanderen wordt de fiets steeds populairder.  69% van de Vlamingen reed vorig jaar met de fiets, een jaar eerder was dat 63%. In Wallonië reed ongeveer een kwart wel eens met de fiets (24%). Dat percentage is nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. 30% van de Brusselaars nam de fiets.

Vooral de elektrische fiets is aan een opmars bezig. 10% van de ondervraagden reed op een elektrische fiets in 2018, in 2019 was dat 13% en dit jaar is dit percentage toegenomen tot 16%. Meer dan 1 op 5 Vlamingen (22%) heeft het afgelopen jaar een elektrische fiets gebruikt. In Brussel (8%) en Wallonië (6%) ligt dit aandeel opvallend lager. 

Fietspad wordt steeds drukker

Het fietspad wordt steeds drukker door gebruikers met verschillende snelheden. Dat kan leiden tot onveilige situaties.

Drie kwart van de fietsers met trapondersteuning fietst gemiddeld tussen 16 en 24 km/u. Bij de mensen met een klassieke fiets is dat 46%. Slechts een klein deel (6 à 7%) geeft aan dat ze gemiddeld sneller dan 24 km/u fietsen. De fietsinfrastructuur is echter vaak niet afgesteld op fietsers die inhalen aan hogere snelheden. De fietspaden zijn daarvoor niet overal breed genoeg.

Fietsers geven ook hun onveilig fietsgedrag toe. In Vlaanderen geven meer dan dubbel zoveel fietsers toe dat ze wel eens fietsen nadat ze alcohol hebben gedronken (57%) in vergelijking met Wallonië (23%).

Uit de officiële ongevalscijfers blijkt dat tijdens de weekendnachten 54% van de gecontroleerde fietsers die betrokken zijn in een ongeval onder invloed reden. Verder rijdt een kwart wel eens zonder verlichting en geeft 4 op de 10 toe wel eens in tegenrichting te rijden waar dat verboden is. 

Snelheid blijft groot probleem achter het stuur

Het percentage autobestuurders dat zegt te snel te rijden, neemt toe in vergelijking met een jaar eerder. Zowel binnen de bebouwde kom (van 26% naar 28 %), buiten de bebouwde kom (van 31% naar 36%) als op de op autosnelwegen (van 27% naar 32%) geven meer bestuurders aan dat ze minstens één keer per maand de snelheidslimieten niet respecteren. In heel het land worden dit jaar nog tientallen trajectcontroles geactiveerd om dit probleem aan te pakken. 

Trajectcontroles worden aanvaard, zone 30 minder

Bijna 6 op de 10 Belgen is voorstander van meer trajectcontroles om de maximumsnelheid te respecteren. Daarnaast is er eensgezindheid dat de pakkans verder omhoog moet voor zowel gsm-gebruik achter het stuur (83% voor, 8% tegen) en rijden onder invloed van alcohol (73%, 14% tegen). Ook wat betreft nultolerantie voor alcohol voor alle bestuurders is een meerderheid van de Belgen voor deze maatregel (62% voorstander, 29% tegen).

Voor andere maatregelen –zoals zone 30- is de weerstand groter. Overal is meer dan de helft van de mensen tegen. In Vlaanderen is 61% tegen het uitbreiden van de zone 30 in een stad tot het hele stadscentrum. In Brussel is dat 70%, in Wallonië 78%.

Nu meer steden een zone 30 installeren blijft het belangrijk om de weggebruikers te informeren en te sensibiliseren over de voordelen van deze maatregel, zegt Vias. Ongevallen met voetgangers in een zone 30 zijn twee tot drie keer minder dodelijk dan in zones waar de maximumsnelheid 50 km/u is. 

Meest gelezen