Limburgers zijn de grootste autogebruikers in Vlaanderen en velen rijden te snel

Limburg is de Vlaamse provincie met het grootste aantal mensen dat zich met de auto verplaatst. Van die autobestuurders geven meer dan 4 op de 10 toe dat ze al eens te snel rijden buiten de bebouwde kom. Limburgers gebruiken minder dan andere Vlamingen het openbaar vervoer.

Het favoriete vervoersmiddel van de Limburgers is de auto:  met 91 procent autobestuurders spant Limburg de kroon in Vlaanderen. Het aantal Limburgers dat het openbaar vervoer neemt, stijgt wel, maar dat percentage ligt nog altijd een stuk onder het Vlaamse gemiddelde. Limburg is uiteraard ook minder goed bedeeld als het over openbaar vervoer gaat.

Te snel rijden

Net zoals in de rest van België is ook in Limburg te snel rijden een probleem. 42 procent van de Limburgers geeft toe maandelijks te snel te rijden buiten de bebouwde kom, dat is het hoogste percentage van het land. En ook op de snelweg rijden bijna 4 op de 10 al eens te snel. Stef Willems van Vias: "We hopen dat de vele trajectcontroles die nu in het hele land en ook in Limburg geactiveerd zullen worden, de automobilisten ertoe zullen aanzetten om de maximumsnelheden wél te respecteren." 

Gevaarlijk rijgedrag

Wat gevaarlijk gedrag bij fietsers betreft, doen de Limburgers het wél goed. Limburg heeft het kleinste percentage mensen die in het donker zonder verlichting fietsen, namelijk 18 procent. Het Vlaamse gemiddelde is 24 procent.  En door het rode licht fietsen doen Limburgers ook minder dan andere Vlamingen. 

Meest gelezen