Radio 2

Na kerststal voor Kerstmis komt nu het houten kruis voor Pasen 

In de Vlaams-Brabantse gemeente Holsbeek laat de pastoor aan alle kerken buiten een groot kruisbeeld plaatsen. Hij wil daarmee het belang van de vasten- en paastijd voor de christenen benadrukken. 

Pastoor Andy Penne van Holsbeek wil dat iedereen merkt dat het vasten- en paastijd is. Daarom liet hij door een medewerker van de parochieploeg grote kruisbeelden maken. Die kruisen zullen 90 dagen blijven staan. Tijdens de vastentijd wordt er een paars doek rond gehangen met de boodschap 'Op weg naar Pasen'. Vanaf Pasen wordt dat een wit doek met als boodschap 'De heer is verrezen'.

Kerststal

"Zoals we in de kersttijd een kerststal zetten, willen we nu met zo'n kruis duidelijk maken dat het een belangrijke periode is voor Christenen. Want het feest van Pasen is voor Christenen belangrijker dan Kerstmis. Kerstmis is natuurlijk gezelliger en ook meer gecommercialiseerd. Maar Pasen is het moment waarop Jezus aan het kruis gestorven is en is verrezen, dat is voor ons Christenen het belangrijkste feest", verduidelijkt pastoor Penne.

Zegening

Het gaat om grote stevige houten kruisen van drie meter hoog. Dit weekend worden de kruisen gezegend en volgende week verhuizen ze dan naar buiten zodat ze vanaf aswoensdag, het begin van de vastentijd, voor iedereen zichtbaar zijn. 

Opmerkelijk, enkele jaren geleden ontstond er in Holsbeek nog ophef toen het gemeentebestuur besliste om de kerststal uit het gemeentehuis te verwijderen onder het mom van neutraliteit. Na een storm van protest werd de kerststal toen teruggeplaatst.

Meest gelezen