BELGA/WAEM

Staking bij Ineos Phenol in Doel komt mogelijk tot een einde

Morgen wordt duidelijk of de staking bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol in de Waaslandhaven stopt of niet. Er is een akkoord tussen de vakbonden en de directie. Maar daar stemmen de stakende werknemers morgen dus nog over. Dan beslissen ze of de staking blijft duren. De staking begon zes weken geleden na het ontslag van een vakbondsafgevaardigde.

Als het akkoord goedgekeurd wordt door de stakende werknemers, zou er vanaf maandag opnieuw gewerkt worden.

Nieuw akkoord

Vakbonden en directie hebben een akkoord bereikt. Dat akkoord wordt morgen aan het stakend personeel voorgelegd. Als het plan wordt goedgekeurd, gaat het personeel maandag weer aan het werk.  Verschillende onderhandelingen liepen op een sisser af. Bij Ineos Phenol in Doel werken 180 mensen, het bedrijf produceert grondstoffen voor plastic producten. 

Lange staking

Het hele conflict begon na het ontslag van een vakbondsman nadat hij naar eigen zeggen de gebrekkige veiligheid in het bedrijf aankaartte. Maar het conflict ging ook over het algemene beleid. Zo wil het bedrijf dat de werknemers polyvalenter gaan werken door verschillende taken te combineren. Dat zal nu gebeuren op vrijwillige basis en er staat ook geld tegenover. Daarnaast zal het bedrijf investeren in de opleiding en begeleiding van de 180 werknemers.

Meest gelezen