Videospeler inladen...

Vlaamse regering en sociale partners slaan handen ineen om 120.000 extra mensen aan het werk te krijgen

De Vlaamse regering en de sociale partners hebben een akkoord gesloten om de komende vijf jaar 120.000 extra mensen aan de slag te krijgen. Om daarin te slagen willen ze in de eerste plaats verschillende categorieën van mensen die nu niet actief zijn, stimuleren om toch te werken.

Vlaanderen kent momenteel een heel lage werkloosheidsgraad en een werkzaamheidsgraad van iets meer dan 75 procent. In Europees perspectief zijn die cijfers echter de middelmaat. Bovendien raken in heel wat bedrijven vacatures niet ingevuld. Daarom hebben de Vlaamse regering en de sociale partners (de vakbonden en werkgevers) samen de ambitie om meer mensen aan het werk te krijgen.

In een gezamenlijke engagementsverklaring verbinden de Vlaamse regering en de sociale partners zich ertoe om in deze regeerperiode 120.000 extra mensen aan het werk te krijgen. Die doelstelling stond al in het Vlaamse regeerakkoord. Dat houdt in dat bovenop de verwachte tewerkstellingsgroei (het groeiende aantal banen als gevolg van de economische groei) van 26.000 extra banen per jaar, jaarlijks nog eens 11.000 extra mensen aan een job moeten worden geholpen. (De tekst gaat voort onder de tweet.)

Jong potentieel

Hoe willen ze daarin slagen? In de eerste plaats door mensen die nu niet actief zijn, te stimuleren om toch te werken. Dat gaat dan vooral over jongeren die niet aan het studeren zijn maar ook geen werk hebben, mensen met een leefloon, mensen met een gezondheidsprobleem en daardoor niet werken en mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt hebben verlaten om voor iemand te kunnen zorgen.

Vooral wat de jongeren betreft, is er volgens de Vlaamse regering nog veel mogelijk. "Vlaanderen telt naar schatting 56.000 jongeren die niet in een opleiding zitten of aan het werk zijn", stelt ze. "Vaak zijn ze ook niet gekend bij de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, die mensen aan een job helpt, red.)"

Om al die groepen mensen aan de slag te krijgen, is echter goede samenwerking nodig met onder meer het RIZIV (het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering), het Agentschap Inburgering en Integratie, de onderwijssector en de gemeentes, benadrukt de Vlaamse regering. Concreet wil de Vlaamse regering onder meer inzetten op toegankelijke en betaalbare kinderopvang, vlotte mobiliteit en het wegwerken van financiële drempels, in de eerste plaats voor lage inkomens.

Digitalisering loopt als een rode draad door dit plan, luidt het. "Bijzondere aandacht gaat ook naar mensen met een migratieachtergrond." Naast de niet-actieven aan het werk krijgen, willen de Vlaamse regering en de sociale partners ook mensen die aan de slag zijn, aan de slag houden. En ook de rol van de VDAB  moet versterkt worden.

"Hoeksteen degelijk beleid"

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is tevreden met het akkoord met de sociale partners. "Voor mij is een goede dialoog essentieel om deze ambitieuze doelstelling te halen." Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) looft de gezamenlijke ambitie: "De activering van die 120.000 mensen, met focus op die vier groepen, is voor mij een van de hoekstenen voor een degelijk sociaal-economisch beleid van onze regio."

Herbekijk hieronder het verslag in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen