Videospeler inladen...

Bleef Brusselse stadsbende die minderjarige meisjes zou hebben geprostitueerd te lang buiten schot?

Begin dit jaar werden verschillende leden van een Brusselse stadsbende gearresteerd omdat ze minderjarige meisjes in de prostitutie zouden hebben gedwongen. Volgens de parketwoordvoerder ging het om "schitterend werk van de lokale politiezone Brussel-Zuid". Maar zo snel er gewerkt werd begin januari, zo traag ging het in de zomer vorig jaar. VRT NWS bekijkt waar het is misgelopen.

Noot van de redactie : “Het parket van Brussel is er niet over te spreken dat de VRT geen contact heeft opgenomen voor het verhaal werd gepubliceerd. VRT NWS erkent dat de redactie hiermee in de fout is gegaan en de betrokken journalist heeft inmiddels een lang gesprek gehad met het parket, onder meer om zijn excuses aan te bieden. De lokale politiezone Brussel-Zuid was wel op voorhand gecontacteerd, maar koos ervoor om niet te reageren.“

Op 30 juli 2019 wordt door de Brusselse lokale politiezone Zuid een informatierapport opgesteld. Het wordt geschreven door de sectie "jeugd en gezin" en de inhoud is erg verontrustend. In het informatierapport wordt melding gemaakt van twee minderjarige meisjes, een Belgisch en een Frans, die verplicht worden zich te prostitueren. In het rapport staat zelfs het exacte adres waar dat gebeurt (in Sint-Gillis) en wordt een verdachte bij naam genoemd. De illegale prostitutie wordt aangeboden via advertenties op een website.

Twee dagen later al, op 2 augustus 2019, wordt diezelfde informatie in een proces-verbaal opnieuw genoteerd. Het verschil is dat een informatie­rapport zogezegd zachte informatie bevat, terwijl een proces-verbaal officieel inbreuken gaat vaststellen. Daarnaast wordt het proces-verbaal ook nog eens doorgestuurd naar het parket.  

Lees verder onder de foto.

De politie van zone Zuid doet wel enkele inspanningen: ze observeren het huis en controleren telefoniegegevens, maar echt doorgedreven werk wordt er toch niet van gemaakt. Misschien komt dat wel omdat de sectie jeugd en gezin zich ermee bezighoudt. In tegenstelling tot de zedensectie is die namelijk minder vertrouwd met de materie van tienerpooiers. 

Het lijkt in volle vakantieperiode een dossier van een weglopertje te zijn, zoals zovelen

En ook het Brusselse parket zwengelt de zaak niet bepaald aan. Het parket had bijvoorbeeld de hulp kunnen inroepen van de federale politie. Dat gebeurt niet. Het lijkt in volle vakantieperiode een dossier van een weglopertje te zijn, zoals zovelen. 

De federale politie grijpt in

Twee maanden later, eind september, begin oktober, krijgt de sectie mensenhandel van de federale politie (DR2), via haar informantenwerking (sectie criminele informatie), exact dezelfde informatie. De federale politie contacteert de lokale politiezone Zuid. Daar krijgen ze te horen dat ze inderdaad al twee maanden op de hoogte zijn van de feiten, maar niet genoeg personeel hebben om onmiddellijk in te grijpen. 

De sectie mensenhandel van de federale politie voelt op basis van haar expertise aan dat de informatie erg zwaarwichtig is. Het gaat om dezelfde meisjes als in het dossier van de zone Zuid die via dezelfde website hun diensten aanbieden. Het enige verschil: er wordt deze keer een ander adres gebruikt. Het gaat om een paar huizen verder, maar nog altijd in dezelfde straat. En wat de lokale politie niet doet, doet de federale politie wel. 

Op 2 oktober 2019 valt de federale politie binnen op dat adres en kan ze een meisje van 16 jaar bevrijden. Het is een Belgisch meisje (van Marokkaanse origine). Maar ze wil niet echt meewerken aan het onderzoek. Ze verklaart zo goed als niets, behalve dan dat haar "collega", een Frans minderjarig meisje, ondertussen terug naar Frankrijk vertrokken is. De verdachte kan niet worden gearresteerd. 

Lees verder onder de foto.

De federale politie maakt hiervan een proces-verbaal op dat hetzelfde notitienummer heeft als het proces-verbaal van de zone Zuid. Het gaat dus over één en hetzelfde dossier dat de naam "Fouzi" krijgt.  

Franse link

In volle eindejaarsperiode, op 27 december 2019, wordt door de lokale politiezone Brussel-Noord opnieuw een informatierapport opgesteld. In het rapport wordt melding gemaakt van een verdachte -waarvan de identiteit bekend is- die hotelkamers huurt waar twee minderjarige meisjes zich moeten prostitueren. Cliënteel wordt opnieuw benaderd via dezelfde website en de drie betrokken gsm-nummers kunnen worden geïdentificeerd. De advertenties zijn exact dezelfde als die waarover de collega’s van de zone Zuid in juli al rapporteerden. Het gaat dus over dezelfde bende. 

Ze is door haar vriendje, wellicht een pooier, verkocht aan de Brusselse bende voor 2.000 euro

Op 31 december 2019 maakt politiezone Noord hiervan een proces-verbaal. Dat proces-verbaal komt bij het Brusselse parket terecht, maar wel bij een andere parketmagistraat. Deze laatste legt onmiddellijk een verband met een dossier dat hij kreeg van de Franse gendarmerie waarin sprake is van een wegloper: een Franse minderjarige uit Blois. Ze is door haar vriendje, wellicht een pooier, verkocht aan de Brusselse bende voor 2.000 euro. De bende verplicht het minderjarige meisje zich te prostitueren door haar op te sluiten in een huis in Vorst. Om die reden verhuist het dossier van de zone Noord naar de zone Zuid

Het dossier wordt deze keer wel erg snel en doorgedreven aangepakt

Het dossier wordt deze keer wel erg snel en doorgedreven aangepakt. Op 4 januari 2020 doet de lokale politie Zuid een inval in het huis en een meisje van 16 wordt gered.  Dankzij haar verklaringen, komen er uiteindelijk 11 verdachten in beeld. Bij tal van huiszoekingen worden zeven verdachten gearresteerd, op 14 januari een achtste en recent nog een negende. Die laatste is overigens ook een minderjarig meisje, maar ze wordt er dus van verdacht actief meegewerkt te hebben met de bende. Daarmee lijkt de bende grotendeels opgerold. 

Het minderjarige meisje dat gered wordt, krijgt niet het statuut van "slachtoffer mensenhandel".  Ze vertrekt kort na haar verklaringen opnieuw naar Frankrijk naar haar ouders. Ondertussen, zo wordt vernomen, is het meisje daar weer weg en gevreesd wordt dat ze opnieuw in de prostitutie zit.   

Sneller moeten ingrijpen?

Over het dossier wordt in eerste instantie niet gecommuniceerd. Door een bericht in Het Nieuwsblad komt de zaak wel in de openbaarheid. Naar aanleiding van de eerste zitting van de raadkamer in januari neemt het parket wel het woord.  

Er wordt gesproken over een beruchte stadsbende Fioul Gang. “Dankzij het schitterende werk van de lokale politiezone Brussel Zuid werd een minderjarig meisje teruggevonden in België”, klonk het toen bij de parketwoordvoerder. 

Zo efficiënt er gewerkt werd begin januari, zo inefficiënt ging het eraan toe vijf maanden eerder

Uit onze informatie blijkt dat dat "schitterende politiewerk" weliswaar geleverd werd rond de jaarwisseling, maar zo efficiënt er toen gewerkt werd, zo inefficiënt ging het eraan toe vijf maanden eerder. In het eerste dossier had men eind juli 2019 al alle informatie om in te grijpen. Want het was op basis van exact dezelfde informatie dat de federale politie ingreep begin oktober. 

Wat een "weglopertje" voor de een is, is een "hoertje" voor de ander, maar het blijft hoe dan ook een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting.

De gang van zaken in dit dossier doet bij veel betrokkenen de wenkbrauwen fronsen. Waarom werd er niet vroeger ingegrepen? De informatie was er. Wat een "weglopertje" voor de een is, is een "hoertje" voor de ander, maar het blijft hoe dan ook een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting. De Hoge Raad voor Justitie riep al herhaaldelijk op om van de aanpak van dossiers van seksueel geweld een topprioriteit te maken. Dat lijkt in dit dossier van tienerpooiers niet echt het geval te zijn. 

Het parket van Brussel spreekt die interpretatie tegen en bevestigt met klem dat de strijd tegen mensenhandel en zedenzaken een absolute prioriteit is en dat het welzijn van de slachtoffers hiervan een grote bekommernis is van het parket. 

Eerder al vragen over deze zaak

Op 30 januari 2020 heeft Marijke Dillen (Vlaams Belang) over dit dossier ook al een vraag gesteld in het parlement aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V).  "U gaat nu in op een concreet geval en in principe mag ik daar geen antwoord op geven," reageerde Geens toen. "Ik kan alleen hopen dat mijn algemene antwoord betrekking heeft op hetzelfde geval. Ik heb uw vragen en informatie voorgelegd aan het parket-generaal en het parket van Brussel. Zij ontkennen met klem dat het parket geen gepaste acties zou hebben ondernomen."

Child Focus legt de laatste hand aan een dossier over de problematiek van tienerpooiers in de hoofdstad. Dat wordt zeer binnenkort voorgesteld. Alles wijst erop dat de problematiek onderschat blijft. Een dossier als dit lijkt die conclusie te bevestigen. 

In "Terzake" bevestigt Heidi De Pauw van Child Focus dat Child Focus een klacht met burgerlijke partijstelling heeft gedaan bij de onderzoeksrechter in dit dossier. "België heeft op papier een heel goede regeling voor de erkenning van slachtoffers van mensenhandel, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Seksuele uitbuiting van minderjarigen kunnen we niet anders dan mensenhandel noemen", zegt De Pauw.

"Het lijkt dat de informatiedoorstroming en de gecoördineerde aanpak niet plaatsgevonden heeft. Anderzijds is er ook een probleem van bewustzijn. Heel vaak gaat het om meisjes met een problematische achtergrond. Die worden als lastpakken, weglopers of hoertjes bekeken, waardoor men niet de klik maakt naar georganiseerde mensenhandel."

Bekijk hier het gesprek met Heidi De Pauw van Child Focus uit "Terzake":

Videospeler inladen...

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Onze justitie-expert Dirk Leestmans geeft meer uitleg in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen