Meer Vlaamse studentenkamers ongeschikt verklaard: "Steden nu zelf bevoegd voor controles, dat loont"

In 2018 zijn er in Vlaanderen opvallend veel studentenkamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Het waren er bijna 700. De jaren daarvoor was het aantal ongeschikte en onbewoonbare kamers telkens gedaald. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) verklaart de plotse stijging: sinds enkele jaren zijn de Vlaamse studentensteden zélf bevoegd voor de controles en dat werpt zijn vruchten af.

De cijfers komen uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Alessia Claes (N-VA) en tonen een duidelijke trendbreuk: sinds 2018 zijn veel meer Vlaamse studentenkamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. De jaren daarvoor waren de aantallen telkens gedaald. 

De stijging is het meest opvallend in Leuven. Daar werden in 2015 maar 33 kamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. In 2018 waren dat er 272.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele verklaart de plotse stijging:  "We heben enkele jaren geleden meer bevoegdheden gegeven aan de steden. Zij kunnen de lokale situatie het beste opvolgen en inschatten.  Leuven, Antwerpen en Gent zijn op dat gebied "ontvoogd" en dat betekent dat zij een volledig autonoom beleid kunnen voeren."

De cijfers tonen dus niet aan dat meer studentenkamers in slechte conditie zijn, maar wel dat er meer controles gebeuren.  "Om het voorbeeld van Leuven te geven: zij controleren nu pro-actief alle kamers op hun grondgebied. Op die manier wordt het aantal controles heel erg opgedreven."

Ongeschikt of onbewoonbaar?

Studentenkamers kunnen op twee manieren afgekeurd worden: ze worden ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Wat is het verschil?

"Een kamer die onbewoonbaar is, mag meteen niet meer verhuurd worden en bewoond worden," zegt Diependaele. "Dat gaat dan om kamers waarbij de veiligheid van de bewoner in gevaar komt door bijvoorbeeld brand- of instortingsgevaar. Bij een ongeschikte kamer zijn er kleinere problemen en kan de eigenaar nog verbeteringen aanbrengen. In de tussentijd mag die kamer dan niet bewoond worden, maar daarna is dat eventueel wel weer mogelijk."

Meest gelezen