"Legaliseer softdrugs" en "tegenstem" bij verkiezingen: Rutten lanceert 100 ideeën bij afscheid als Open VLD-voorzitter

Bij haar afscheid als Open VLD-voorzitter lanceert Gwendolyn Rutten 100 ideeën "in persoonlijke naam". We namen de lijst voor u door en selecteerden enkele opvallende voorstellen, van de legalisering van softdrugs tot een "tegenstem" bij de verkiezingen. Kunnen die ideeën ook iets vertellen over de regeringsonderhandelingen? 

De voorzittersverkiezingen bij Open VLD werden vanmorgen om 10 uur gesloten. Vier kandidaten gaan voor het leiderschap bij de liberalen, maar de huidige voorzitter Gwendolyn Rutten wil zichzelf niet opnieuw opvolgen. In een afscheidsvideo op Facebook bedankt ze de partijleden, en lanceert ze meteen 100 ideeën voor de toekomst. 

De meeste daarvan zijn bekende liberale stokpaardjes, zoals lagere belastingen op werk en ondernemingen (Rutten wil die zelfs afschaffen en vervangen door een belasting op transacties), de werkloosheidsuitkeringen na een tijd laten dalen, een slooppremie voor gebouwen, en de versoepeling van de euthanasiewet.

In de logica van een sterke private sector stelt Rutten ook voor om Bpost, Proximus en Belfius volledig te privatiseren. Maar de "100 ideeën van Gwendolyn" zijn niet enkel een herkauwing van het partijprogramma.

Volgens Rutten was het na twee ambtstermijnen als voorzitter van Open VLD tijd om afscheid te nemen van de macht. "Het zat al langer in mijn hoofd  om na twee ambtstermijnen de fakkel door te geven. Je verzamelt heel veel macht. Als je dat te lang blijft doen, raak je er verstard in. Dan wordt het iets negatief en is het tijd voor een nieuwe kandidaat", legt Gwendolyn Rutten uit in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Beluister het gesprek met Gwendolyn Rutten uit "De wereld vandaag" en lees voort onder de audio:

Tegenstem

Rutten pitcht namelijk enkele opvallende nieuwe ideeën. En daar zijn de "legalisering van softdrugs" met een bijbehorende "taks", "nachtrechtbanken" en een "vervaldatum" op elke wet niet de enige van.

Zo wil de voorzitter een "tegenstem" of "anti-vote" invoeren bij de verkiezingen. Zo'n systeem bestaat ook in Rusland, waar burgers "tegen alle kandidaten" kunnen stemmen. Politici zouden bovendien maar twee keer hetzelfde mandaat mogen bekleden. 

Dat het politieke bestel voor Rutten moet hervormen, tonen ook haar voorstellen om het aantal volksvertegenwoordigers terug te brengen naar 100 in elk parlement. Nu zijn er dat 124 in het Vlaams en 150 in het federaal parlement.

Er moet een Belgische kieskring komen, waarbij Vlamingen dus op Walen en omgekeerd kunnen stemmen, in plaats van kandidaten per provincie. En "partijen worden groeperingen van mensen die dezelfde waarden delen", verwijst ze mogelijk naar de tweedracht over de formatie in haar eigen partij. 

Het land

In het kader van die formatie is het pleidooi van Rutten om het "bekvechten tussen Vlamingen en Walen" te "stoppen" opvallend. En dat ze België niet verder wil verdelen, toont ook haar idee om "alle Vlaamse kinderen in Wallonië, Brussel of Duitstalig België naar school te laten gaan, en omgekeerd".

Zijn de vele pleidooien voor meer zonnepanelen, groene daken, snellaadpalen, windmolens, een vliegtaks, en openbaar vervoer (een fietswagon in elke trein) een uitgestoken hand voor een regering met de groenen?

Of gaat het voor Rutten toch vooral om het internationaal uitstralen van België, met Engels als "vierde officiële landstaal", een "Europees leger" en drietalige burgers. "Ons land wordt het eerste echte Europese district", stelt Rutten ook voor, al is het onduidelijk wat dat precies inhoudt. 

Sporten

Daarnaast vallen de vele voornemens rond digitalisering (een digitaal rijbewijs, belastingen voor internetgiganten, een recht om "digitaal gewist" te worden, digitalisering bij Justitie) en meer sporten op (élke schooldag starten met sporten, een belastingkorting als werknemers kunnen sporten, etc.). 

Hoe Rutten de voorstellen in de praktijk wil brengen, is onduidelijk. In haar afscheid zegt ze wel opnieuw "basismilitant" te willen worden bij Open VLD, en ze wil haar ideeën de komende weken verder uitleggen. 

Meest gelezen