Uitbraak coronavirus heeft onverwacht effect: uitstoot broeikasgassen in China is drastisch gedaald

De uitstoot van broeikasgassen is door de stilgevallen economie in China drastisch gedaald. Dat bewijzen kaarten die wetenschappers van het BIRA (Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie) gemaakt hebben uit data die het TROPOMI-instrument op de Sentinel 5P Satelliet doorgestuurd heeft. Het nieuwe coronavirus, dat heel wat leed veroorzaakt in het land, heeft zo een onverwacht positief effect voor klimaat en milieu. 

De kaarten tonen de hoeveelheid stikstofdioxide (NO₂) in de lucht vóór en na de uitbraak van het coronavirus. Het virus heeft ondertussen de naam COVID2019 gekregen. Het werd ontdekt op 12 december 2019 in de stad Wuhan. Daarop kondigde de Chinese staat een lockdown af in de provincie Hubei (rond Wuhan). Die ging in op 23 januari 2020. Die lockdown hield in dat de regio helemaal afgesloten werd en dat in die zone de bewoners zo weinig mogelijk met elkaar contact mochten hebben. Allemaal met de bedoeling het aantal besmettingen te beperken. 

Om de impact van het virus op het klimaat en het milieu te berekenen, moeten we ook rekening houden met het Chinese nieuwjaar. Dat zorgt er sowieso voor dat de Chinese industrie, en dus ook de economie, tijdelijk op een zwak pitje staat. Chinees Nieuwjaar viel dit jaar op 25 januari. De nieuwjaarsvakantie duurde tot 30 januari, en werd door het coronavirus drie dagen verlengd, tot 2 februari.

De dip in NO₂ is dieper en duurt langer

Karolien Lefever, BIRA

“Als we de meetgegevens van vorig jaar vergelijken met die van dit jaar, dan zien we dat er ook vorig jaar minder uitstoot van NO₂ was ten gevolge van de Chinese nieuwjaarsvakantie.” Dat zegt Karolien Lefever van het BIRA. “Maar de dip dit jaar is dieper en duurt langer. Als we kijken naar de metingen in de veertien dagen na het Chinees nieuwjaar vorig jaar, dan zien we dat er in dezelfde regio nog dubbel zoveel NO₂ in de lucht zat. De economie startte toen blijkbaar rapper weer op.”

Intussen duren de maatregelen om het virus in te perken nog altijd voort: sommige bedrijven heropenden niet op 3 februari zoals voorzien. Bovendien werd op 8 februari een bijkomende lockdown ingesteld voor de regio Chengdu. Geen enkele school mag weer open vóór 1 maart. 

(lees verder onder de grafiek)

De lucht boven China: hoe roder de kleur, hoe meer stikstofdioxide in de lucht. Kaarten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA).  Satellietmetingen in het kader van het Europese Copernicus programma.

Veel minder steenkool verbrand

De Oostkust is het industriële hart van China. In de regio zijn er enorm veel elektriciteitscentrales die met steenkool gestookt worden. Nu de industrie op waakvlam gaat, is er veel minder energie nodig en wordt er veel minder steenkool gestookt. Dat is de rechtstreekse oorzaak van de daling van de gemeten stikstofdioxide in de lucht.

"Stikstofdioxide (NO₂) is een rechtstreeks gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen," zegt Bavo Langerock van het BIRA. "Het is een goede indicator voor de luchtkwaliteit. De concentratie NO₂ in de lucht reageert erg snel op de hoeveelheid fossiele brandstoffen die verbrand worden. Koolstofmonoxide (CO) kan ook gelinkt worden aan het verbranden van fossiele brandstoffen, maar blijft langer in de atmosfeer hangen en daarom reageert het trager in metingen."

Ook veel minder CO₂-uitstoot

Volgens Lauri Myllyvirta van de ngo CarbonBrief is de Chinese CO₂-uitstoot de voorbije veertien dagen met minstens een kwart gedaald. Een belangrijke factor daarin is de vermindering van het aantal vluchten.

Volgens OAG, de organisatie die wereldwijd reis- en vluchtgegevens bijhoudt,  is het aantal vluchten van en naar China sinds corona met minstens 50 procent gedaald. Binnen China is het vliegverkeer met 60 tot 70 procent gedaald.

Hoelang de vermindering van de uitstoot blijft duren, zal afhangen van de impact die het coronavirus verder nog gaat hebben en van wanneer de economische activiteit in China en in de rest van de wereld opnieuw aantrekt.

Meest gelezen