Baggerwerken havengeul Blankenberge gestart

In haven van Blankenberge wordt naar jaarlijkse gewoonte opnieuw gebaggerd. Dit jaar is de verzanding door het stormweer groter dan gewoonlijk.

Door de stormen van de voorbije weken ligt er dit jaar 100.000 kubieke meter extra zand. Er is een zandbank van 4 meter ontstaan. Daardoor kunnen schepen bij laagwater nog nauwelijks de haven in- of uitvaren.  "De snelheid waarmee het zand dit jaar werd aangevoerd, was uitzonderlijk", zegt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Het zand wordt altijd aangevoerd vanuit Wenduine.  Volgend jaar wordt een strekdam aangelegd die de verzanding moet vertragen. "Maar er zal altijd nog moeten worden gebaggerd, alleen minder vaak en ook goedkoper", aldus Timmermans.

De grote hoeveelheid zand komt eigenlijk van 40 kilometer ver voor de kust. Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is al tien jaar bezig met het beveiligen van de kust tegen stormweer. Daarvoor wordt het strand ook onder de waterlijn opgespoten met zand dat diep uit de zee wordt aangevoerd.

Maar net daardoor kan het stormweer steeds meer zand verplaatsen.  Die zandbeweging begint in Frankrijk, gaat verder langs de Westkust naar de Oostkust. Baggeren en opspuiten van zand zal dus steeds nodig blijven om de kustlijn te vrijwaren voor stormen en de stijgende zeespiegel.  

Meest gelezen