Meer en meer ambtenaren nemen vrijwillig ontslag bij Vlaamse overheid: "Als ze beter aanbod krijgen, zijn ze weg"

Vorig jaar namen bijna 393 ambtenaren vrijwillig ontslag bij de Vlaamse Overheid. Dat blijkt uit cijfers die opgevraagd werden bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD), die De Standaard kon inkijken. "Als ze een beter aanbod uit de privésector krijgen zijn ze weg", klinkt het.

Vorig jaar namen 393 ambtenaren bij de Vlaamse overheid vrijwillig ontslag. Dat is een record, in 2014 namen "maar" 188 mensen vrijwillig ontslag. 

Lees verder onder de grafiek:

Dezelfde trend is te zien in de ontslagen met onderlinge toestemming. In 2014 waren dat er 76, vijf jaar later is dat aantal verdrievoudigd, tot 253.

Lees verder onder de grafiek: 

"Krapte op de arbeidsmarkt"

Volgens Tom Ongena (Open VLD), het parlementslid dat de cijfers opvroeg, heeft de sterke stijging van het aantal ontslagen te maken met de krapte op de arbeidsmarkt: "Ik denk dat de Vlaamse overheid ook de enorme krapte op de arbeidsmarkt begint te voelen. Werkgevers zijn sterk op zoek naar goede werkkrachten en gaan ook kijken bij mensen die bij de overheid werken."

En die mensen staan daar duidelijk voor open, zegt Ongena. "Waar vroeger veel mensen bij de overheid dachten: ik ben statutair benoemd, "Ik ben zeker van mijn job en ik ben zeker van een goed pensioen, dus ik blijf hier tot het einde van mijn werkleven", is dat vandaag niet meer zo. Als mensen, die vandaag bij de overheid werken, een beter aanbod uit de privésector krijgen, zijn ze weg."

Als mensen een beter aanbod uit de privésector krijgen, zijn ze weg

Tom Ongena - parlementslid

Hoe kan de overheid die stijging een halt toeroepen? "Door een modern personeelsbeleid te voeren", klinkt het. "Het beloningsbeleid moet minder strikte regels hebben. Vandaag is dat op basis van anciënniteit. Hoe langer je ergens werkt, hoe meer je doorstroomt, zowel naar verloning als naar functie. Maar eigenlijk moet je vandaag vooral kijken of de mensen goed werken, of ze competenties hebben, en dan op basis daarvan mensen laten doorstromen of beter verlonen. Een moderner en beter beloningsbeleid is cruciaal om de goede werkkrachten bij te houden."

Een moderner en beter beloningsbeleid is cruciaal om de goede werkkrachten bij te houden

Tom Ongena - parlementslid

Dat modern personeelsbeleid zal cruciaal zijn om een performante overheid te houden. "Als je niet werkt aan zo'n nieuw personeelsbeleid, dan riskeer je dat je de beste krachten niet aantrekt. En dat gaat zich ook manifesteren in de werking van de overheid."

Nota voor een moderner personeelsbeleid

Vorige week nog heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) een nota aan de Vlaamse regering voorgelegd die een moderner personeelsbeleid mogelijk moet maken. Een van de meest gevoelige kwesties daarbij is de uitdoving van het ambtenarenstatuut. Bedoeling is dat de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren worden weggewerkt en dat de overheid enkel nog contractuele ambtenaren wil aanwerven, iets wat ook in het regeerakkoord terug te vinden is. 

"Onze burgers en bedrijven verwachten dat onze Vlaamse overheid evolueert naar een aantrekkelijke, moderne en efficiënte werkgever met een creatief loonbeleid. We willen medewerkers een boeiende en flexibele job aanbieden met persoonlijke doorgroeimogelijkheden", aldus Somers.

Meest gelezen