Nooit eerder zoveel leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel: "Dit toont onze kwaliteit"

Net geen 50.000 leerlingen gaan vandaag in Brussel naar school in het Nederlands. Dat blijkt uit de jongste telling. Dat zijn er meer dan ooit. Eén op de vijf Brusselse leerlingen gaat naar het Nederlandstalige kleuter-, lager of middelbaar onderwijs. Terwijl er maar één op de tien thuis uitsluitend in het Nederlands opgevoed wordt. 

De cijfers van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel stijgen jaar na jaar. Ten opzichte van vorig jaar is er een groei van het antal leerlingen met 3 procent. De voorbije vijf jaar nam het aantal leerlingen met 12,4 procent toe. In de laatste 20 jaar is hun aantal met 50 procent gestegen. 

“Met zo’n cijfers haalt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel al jarenlang een schitterend rapport”, zegt Sven Gatz die collegelid is van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) die bevoegd is voor Nederlands onderwijs en scholenbouw. “De cijfers illustreren de kwaliteit van ons onderwijs, van de kleuterklas tot het secundair onderwijs," vindt Gatz.

"De cijfers wijzen ook op de aantrekkingskracht van onze scholen bij ouders die thuis geen Nederlands spreken en kwaliteit willen voor hun kinderen, niet enkel op het vlak van onderwijs, maar ook inzake begeleiding en moderne schoolinfrastructuur. Met de VGC investeren we daarom zoveel als we kunnen, in schoolinfrastructuur en in pedagogische ondersteuning, om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar Nederlands onderwijs,” vindt Gatz.

Verhouding tussen de onderwijsnetten is stabiel

De groei van het voorbije jaar zit vooral in het gewoon onderwijs. Het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroeps in het secundair onderwijs blijven de jongste jaren ongeveer even groot. Het kleuteronderwijs steeg tegenover het voorbije jaar met 3,4 procent, het gewoon lager onderwijs met 3,1% en het gewoon secundair onderwijs met 3,2%. 

De verhoudingen tussen de drie onderwijsnetten, het vrij gesubsidieerd onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het stedelijk en gemeentelijk onderwijs bleven de jongste jaren quasi ongewijzigd. 

Franstalig onderwijs groeit even hard

Ongeveer één op de vijf jongeren in Brussel (18,5 % om exact te zijn) volgt school in het Nederlands. Vier op de vijf (81,5%) in het Frans. Die verhouding is de laatste 13 jaar amper veranderd. Het Nederlandstalige onderwijs heeft in die periode anderhalf procent gewonnen ten opzichte van het Franstalige onderwijs. (van 17% in 2005 tot 18,5 % in 2018). Het aantal leerlingen dat Franstalig onderwijs volgt in Brussel is dus -net zoals het aantal leerlingen dat Nederlandstalig onderwijs volgt- de laatste 15 jaar ferm gestegen.

 

Meest gelezen