Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Is nieuwe coronavirus keerpunt voor geglobaliseerde wereldeconomie?

Het nieuwe coronavirus tast ook de wereldeconomie aan. Voorraden slinken, producties vertragen en de beurzen krijgen rake klappen. De Franse minister Bruno Le Maire vindt het de aanleiding om vragen te stellen bij de snel globaliserende economie. Is corona een keerpunt? “Neen”, zegt econoom Filip Abraham. “We gaan niet terug naar af, maar het bewustzijn groeit wel.” 

De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire windt er vandaag bij zijn bezoek aan zijn Griekse ambtsgenoot geen doekjes om. “Het coronavirus is een “game changer” voor de globalisering”, stelt Le Maire. De minister benadrukt de veel te grote afhankelijkheid van China en de nood om minder afhankelijk te worden van bepaalde regionale productieketens.

“Keren is niet mogelijk, nee, we gaan niet terug naar af”, maakt Filip Abraham in “De wereld vandaag” op Radio 1 duidelijk. “Maar corona legt wel de verwevenheid van de wereldeconomie bloot. De Franse minister heeft gelijk als hij stelt dat er risico’s zijn aan de globalisering. Het ene land kan het andere economisch besmetten. Corona versterkt dit besef. Maar het groeit al een tijdje. Internationale bedrijven worden er zich van bewust.”

Te grote afhankelijkheid van China

Filip Abraham is professor Internationale Economie aan de KULeuven en gebruikt het begrip “globale waardenketens”. Abraham:  “Alles draait rond globale waardenketens. Dat is een bedrijfsstrategie waarbij ondernemingen hun activiteiten spreiden over vele landen, overal ter wereld. Uit onderzoek blijkt dat deze ketens op dit ogenblik aan waarde inboeten.”

“Het laat zich duidelijk zien in de afhankelijkheid van China. Vele bedrijven vinden die veel te groot geworden. Daarom is er een evolutie om waardeketens minder globaal maken, minder spreiden, maar wel regionaler. Dat betekent dat bedrijven hun productie dichter bij het eigen land gaan plaatsen, wat niet wil zeggen het eigen land. Deze diversificatie is volop bezig. Dat ligt ook aan China zelf. Het land is geëvolueerd van  een lagekostenland naar een land dat inzet op technologie en wetenschap. Bedrijven gaan daarom uitwijken naar andere landen en spreiden de productie. 

Politiek klimaat en klimaatopwarming

“Maar er is nog meer aan de gang”, stelt professor Abraham. “Het politiek klimaat verandert. Protectionisme duikt weer op. Het eigen strategisch belang wordt belangrijker. Tegelijk is er de globale digitalisering. Door het internet, robotisering en kunstmatige intelligentie wordt het minder nodig om kernactiviteiten in een andere hoek van de wereld te plaatsen. Zo komt het dat bijvoorbeeld de auto-industrie en de elektronica weer meer terug naar de eigen regio gaat.”

En tot slot is de onvermijdelijke klimaatopwarming. Filip Abraham: “Het is misschien niet duidelijk zichtbaar, maar het klimaatbewustzijn groeit ook bij bedrijven. Ze gaan hun bedrijfsmodel terug onder de loep nemen en zien ook de ecologische nood om minder te globaliseren. Bedrijfsleiders maken zich wel degelijk zorgen over het klimaat. Terwijl investeringsfondsen hen meer en meer lokken naar duurzamere productie.”

Meest gelezen