Audit neemt enkele belangrijke contracten van de VRT onder de loep

Het agentschap Audit Vlaanderen is een audit opgestart naar enkele contracten bij de openbare omroep VRT. In het onderzoek wordt nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden. 

Audit Vlaanderen deed al een vooronderzoek naar bepaalde contracten bij de VRT. Daarbij zijn enkele zaken aangetroffen die verder moeten worden uitgeklaard via een audit, laat het agentschap Audit Vlaanderen weten. Zo wordt nu bekeken of er op het vlak van integriteit en deontologie zaken fout zijn gelopen.

Het vooronderzoek voorafgaand aan de audit kwam er enkele weken geleden, nadat in krantenartikels vragen waren gesteld bij belangrijke VRT-contracten. Het gaat bijvoorbeeld over het contract met productiehuis De Mensen (bekend van onder meer "Blokken" of de programma's van Tom Waes) of het contract tussen de VRT en een art-director.

Die contracten kwamen in de aandacht door het recente conflict aan de top van de VRT, met name tussen voormalig VRT-directeur Media en Productie Peter Claes en voormalig CEO Paul Lembrechts. Beiden hebben intussen de VRT verlaten.

“We nemen akte van deze beslissing van Audit Vlaanderen", reageert de VRT. "We zullen in alle openheid meewerken aan deze audit, net zoals we dat bij het vooronderzoek hebben gedaan.”

Meest gelezen