Boekhouders mogen ook verzekeringsmakelaar zijn, Belgisch cumulverbod in strijd met Europees recht

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat het cumulverbod voor Belgische boekhouders in strijd is met het Europees recht. Boekhouders mogen volgens het Hof hun job combineren met die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar. 

In België mogen boekhouders hun job momenteel niet combineren met die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar. Ook bank- en financiële activiteiten mogen boekhouders niet verrichten. Volgens de Belgische Staat moet deze regeling de onafhankelijkheid van het beroep waarborgen.

Interne procedures als alternatief

Maar de Europese Commissie vindt dat de Belgische regeling in strijd is met de Europese regels en trok naar het Europees Hof van Justitie. Volgens de Commissie is het Belgische verbod te verregaand en zijn er betere alternatieven.

Zo stelt de Commissie dat interne procedures, die in staat zijn om belangenconflicten op het gebied van overdracht van informatie te voorkomen, wel toelaatbaar zijn onder het Europees recht.

De Belgische Staat is geen voorstander van dat alternatief voorstel van de Commissie.  Zo zijn deze procedures niet effectief genoeg om de onafhankelijkheid van het beroep te waarborgen, vindt de Belgische Staat. Bovendien zouden de interne procedures moeilijk uitvoerbaar en controleerbaar zijn in de vaak kleine boekhoudkundige kantoren, luidt het argument van België.

Hof volgt redenering van de Commissie

Het Europees Hof van Justitie volgt nu de redenering van de Commissie dat een verbod te ver gaat en beslist dat boekhouders wel degelijk hun beroep mogen combineren met die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar.

In 2017 paste België de regels over het cumulverbod nog lichtjes aan. Zo mogen boekhouders na het doorlopen van een toelatingsprocedure sindsdien wel landbouw-, ambachts- en handelsactiviteiten uitoefenen. Volgens de Europese Commissie en het Hof verandert deze aanpassing niets aan de zaak.

Meest gelezen