Nicolas Maeterlinck

UZ Gent maakt zich klaar om coronapatiënten op te vangen

Het universitair ziekenhuis van Gent bereidt zich voor om coronapatiënten te kunnen behandelen. Nu zouden de patiënten naar Brussel of Antwerpen moeten, maar bij een epidemie kunnen de twee ziekenhuizen dat niet alleen de baas.

Wanneer je besmet zou raken met het coronavirus, kan je momenteel het snelst en meest efficiënt behandeld worden in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel en het UZA in Antwerpen. Maar ook andere ziekenhuizen, waaronder het UZ in Gent, houden zich klaar om bij te springen, voor het geval dat er een echte epidemie uitbreekt.

"Een epidemie gebeurt in verschillende fasen", weet professor Infectieziekten aan het UZ Gent Steven Callens. "In de eerste fase probeer je de epidemie in te dijken, er worden mensen thuis gezet om een verdere verspreiding tegen te gaan. (Zoals nu het geval is in een hotel in Tenerife, nvdr.) We komen in de tweede fase wanneer het virus zich toch zou verspreiden en er meerdere zieke mensen zijn. Dan gaan ze naar de twee ziekenhuizen die nu al volledig uitgerust zijn."

Pas in een derde fase zouden nog andere ziekenhuizen moeten bijspringen. Professor Steven Callens: "Wanneer het aantal zieken de capaciteit van de ziekenhuizen in Brussel en Antwerpen zou overstijgen, dan komen wij in het verhaal. Om op dat moment snel in actie te kunnen schieten, neemt het UZ Gent nu al de nodige voorzorgen."

We nemen nu al voorzorgen, voor het geval het virus hier uitbreekt en zich verder verspreidt

Steven Callens, professor van infectieziekten aan het UZ Gent

"Zo heeft de apotheker gecheckt of er voldoende stocks aanwezig zijn. De directie heeft ook gekeken of er voldoende personeel kan werken en de spoedafdeling heeft goede afspraken gemaakt met de dienst infectiepreventie. We overleggen dagelijks", aldus Callens.

De professor benadrukt dat corona enkel gevaarlijk kan zijn voor mensen die al verzwakt zijn. Gezonde mensen hoeven zich geen zorgen te maken. 

Meest gelezen