Nicolas Maeterlinck

Antwerpen stelt eerste droogte- en hemelwatercoördinator aan om effecten wateroverlast en droogte te verminderen

De provincie Antwerpen stelt vanaf april als eerste in ons land een droogte- en hemelwatercoördinator aan. Die moet ervoor zorgen dat de hinder bij wateroverlast of droogte zo klein mogelijk is.

Een droogte- en hemelwatercoördinator heeft drie functies. "De coördinator gaat na hoe we binnen onze provincie, als beheerder van de waterlopen, best omgaan met droogte en hoe we de effecten ervan kunnen verminderen", zegt Kathleen Van Dorslaer van de provincie Antwerpen. "Verder verzorgt die installaties op alle waterlopen in de provincie om te meten hoeveel water er in staat. Zo kunnen we de stand opvolgen via de computer en snel reageren." 

De coördinator gaat na hoe we binnen onze provincie best omgaan met droogte en hoe we de effecten er van kunnen verminderen

Kathleen Van Dorslaer, provincie Antwerpen

"Ook willen we het water in bepaalde waterlopen langer bijhouden. Dat gaan we doen door constructies te voorzien die het water ophouden. De landbouw bijvoorbeeld kan daarvan profiteren om akkers te besproeien."

Steeds meer droogte

Waarom is zo'n coördinator nodig in de provincie Antwerpen? "De voorbije jaren hebben we heel wat ervaring opgedaan over wateroverlast en overstromingen. De laatste drie jaar worden we door extreme weersomstandigheden steeds meer geconfronteerd met droogte. Nu komt er dus iemand om dat te monitoren.  Momenteel zijn we in overleg met alle provincies, want waterwegen stoppen niet aan de grens van een provincie", legt Van Dorslaer uit. 

De droogte- en hemelwatercoördinator start in april. 

Meest gelezen