Veel klachten over openbaar vervoer en huurprijs sociale woningen, maar Vlaamse ombudsdienst lost ook meer klachten op

De Vlaamse ombudsman meldt een opvallende stijging van het aantal klachten over afgeschafte ritten bij De Lijn. Dat staat in zijn jaarrapport van vorig jaar. Hij stelt ook opvallend veel klachten vast over de soms forse stijging van de huurprijs voor een sociale woning. Daartegenover staat dat de Vlaamse ombudsdienst vorig jaar veel meer klachten heeft kunnen oplossen.

Vorig jaar zijn 16.055 klachten opgelost via de Vlaamse ombudsdienst. Dat is veel meer dan in 2018, toen het ging over "slechts" 10.678 opgeloste klachten. Dat ligt in lijn met de ambitie die ombudsman Bart Weekers vorig jaar uitsprak, namelijk om de komende vijf jaar 100.000 oplossingen te bereiken, of 20.000 per jaar.

In 2019 doet de klacht afgeschafte rit de traditionele topklacht dienstverlening helemaal naar de achtergrond verdwijnen

Bart Weekers (Vlaamse ombudsman)

De Lijn krijgt hier een eervolle vermelding. De Vlaamse vervoersmaatschappij kreeg vorig jaar 72.694 klachten van reizigers (52.528 in 2018). Die klachten gaan vooral over stiptheid, dienstverlening en vervoersbewijzen. Het aantal klachten over de stiptheid is zelfs verdubbeld in vergelijking met 2018. "In 2019 doet de klacht afgeschafte rit de traditionele topklacht dienstverlening helemaal naar de achtergrond verdwijnen", merkt de Vlaamse ombudsman op.

Anderzijds is er een spectaculaire daling van het aantal boetes voor zwartrijders bij De Lijn: van 53.236 in 2018 naar 35.061 vorig jaar. Dat betekent niet noodzakelijk dat er nu minder zwartrijders zijn, maar heeft te maken met het feit dat veel controleurs vorig jaar als teamcoach - die chauffeurs begeleiden - zijn ingezet en dat de overblijvende controleurs mee zijn ingezet om het tekort aan chauffeurs op te vangen. 

Ik stel vast dat de huurder geen verhaal heeft tegen de geschatte markthuurwaarde van een sociale woning

Bart Weekers (Vlaamse ombudsman)

Wie had verwacht dat er vorig jaar veel klachten zouden zijn over de afschaffing van de woonbonus vergist zich. Wie de Vlaamse Infolijn daarover belde, nam meestal genoegen met de uitleg die hij/zij kreeg over de beslissing daarover van de Vlaamse regering. 

Er is wel ongenoegen over de soms forse verhoging van de huurprijzen voor een sociale woning. Volgens de Vlaamse ombudsdienst zijn zo'n 30.000 gezinnen getroffen. "Ik heb al 100 à 250 klachten gezien, maar de klachten blijven komen", zegt Bart Weekers.

Hij pleit voor betere beroepsmogelijkheden voor de sociale huurder. "Ik stel vast dat de huurder geen verhaal heeft tegen de geschatte markthuurwaarde", zegt Weekers. Hij vindt ook dat bij de bepaling van die marktwaarde meer rekening moet worden gehouden met omgevingsfactoren als de staat van de gemeenschappelijke delen van een gebouw, de aan- of afwezigheid van een lift of van bloemenperkjes.

Ik reken er stellig op dat begrenzing van drinkwaterverbruik  eind 2020 overal in Vlaanderen operationeel en performant is

Bart Weekers (Vlaamse ombudsman)

Nieuwe regelgeving kan het aantal klachten doen afnemen, maar dan moeten die nieuwe regels wel worden toegepast. Dat de Vlaamse regering heeft beslist dat een eerste herinnering bij een laattijdige betaling van je waterfactuur gratis moet zijn, krijgt goede punten van de Vlaamse ombudsman.

Maar de nieuwe regeling waarbij wanbetalers maar van drinkwater kunnen worden afgesloten na een begrenzing van hun waterverbruik wordt nog niet toegepast door de Watergroep, de grootste drinkwatergroep in Vlaanderen. "De ombudsman rekent er stellig op dat het systeem eind 2020 overal in Vlaanderen operationeel en performant is", zegt Weekers.

Meest gelezen