Kwetsbare groepen krijgen voortaan voorrang op sociale woning in Mechelen

Mensen uit kwetsbare groepen krijgen voortaan voorrang op sociale woningen in Mechelen. Dat zijn mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te leven. De helft van de sociale woningen zal nog altijd worden toegewezen volgens de volgorde op de wachtlijst. 

In Mechelen worden sociale woningen voortaan niet alleen toegewezen volgens de volgorde op de wachtlijst. Mensen uit zogenoemde kwetsbare groepen kunnen voorrang krijgen. Dat zijn mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te leven, zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen waarvan de kinderen mogelijk in armoede terecht komen, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg of ouderen die zorg nodig hebben.

De helft van de sociale woningen in Mechelen zullen nog altijd toegewezen worden volgens de volgorde op de wachtlijst. 

Meest gelezen