Jonas Hamers / ImageGlobe

Gerecht in Limburg pakt domiciliefraude strenger aan

Het gerecht in Limburg gaat op zoek naar mensen die onterecht een hogere uitkering krijgen, omdat ze officieel alleen wonen, maar in werkelijkheid toch samenwonen. 

Het arbeidsauditoraat in Limburg, het deel van het openbaar ministerie dat bevoegd is voor onder meer sociale fraude,  gaat strenger controleren op domiciliefraude. Want wie alleen woont, heeft recht op een hoger leefloon of een hogere ziekte- of werkloosheidsuitkering. En daarom sjoemelen sommige mensen daarmee. Het gerecht gaat dat nu strenger controleren. "We willen vermijden dat sociale uitkeringen terecht komen bij mensen die er geen recht op hebben", zegt magistrate Christel Vanreyten. "Want dat gaat ten koste van de mensen die er wel recht op hebben."

Aanpak

Het gerecht gaat voor de controles samenwerken met de Limburgse politiezones, de RVA en het Riziv. "De politiezones moeten in de hele provincie op dezelfde manier werken", gaat magistrate Vanreyten verder. "Want wanneer niet in elke zone wordt gecontroleerd, gaat dat voor een waterbedeffect zorgen. Want wie door heeft dat hij zich een bepaalde zone niet meer fictief kan vestigen, zal verhuizen naar een zone waar dat wel kan. Als alle zones dit op dezelfde manier aanpakken, is dat niet mogelijk."  

Meest gelezen