foto kunsthumaniora.be

Kunsthumaniora's vrezen dat leerlingen zullen afhaken door besparingen in de cultuursector

De kunsthumaniora's vrezen dat de besparingen in de cultuursector jonge mensen zullen afschrikken om een artistieke opleiding te volgen. Ze uiten die vrees vandaag naar aanleiding van de "Dag van het kunstsecundair onderwijs". Want jonge mensen én hun ouders willen ook weten of er werk zal zijn.

Meer dan vroeger moet directeur Luc Van Praet van de kunsthumaniora Antwerpen ouders overtuigen dat er nog beroepsmogelijkheden zijn voor hun kinderen als die een kunstsecundaire opleiding (kso) volgen (en daarna voorstuderen in het hoger kunstonderwijs), dat er dus nog jobs zijn in de creatieve en culturele sector, “want dat zijn bij uitstek de tewerkstellingsplaatsen voor onze oud-leerlingen.”

De schrik van de ouders is een gevolg van de besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren in de cultuursector, en dan met name in de projectsubsidies. Luc Van Praet: “Als je dan ziet dat er juist op die experimenten, op die projectvoorstellen extra bespaard wordt, dan treft dat vooral de jonge beginnende kunstenaars. Dat vinden wij niet eerlijk. Je moet net de jonge mensen iets meer steun geven en niet de grote gevestigde waarden.”

Kunstsecundair onderwijs (kso) is het kleine broertje in het Vlaamse onderwijslandschap, waar je ook nog aso (algemeen-vormend), tso (technisch) en bso (beroeps) hebt. Er zijn in heel Vlaanderen 7.000 leerlingen in het kso, dat is maar 2 à 3 procent van het totaal. Er zijn onder meer opleidingen in podiumkunsten, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, schilderen, beeldhouwen, ontwerpen en grafiek.

Kso-leerlingen zijn beter in het onderscheiden van fake news

Een artistieke opleiding wordt wel eens meewarig bekeken, maar volgens Luc Van Praet is dat niet terecht: “Je haalt in de kunsthumaniora ook een diploma secundair onderwijs. En uit een recente bevraging van de ouders hebben we geleerd dat onze leerlingen beter dan gemiddeld presteren in enkele vaardigheden.”

Luc Van Praet geeft twee voorbeelden van vaardigheden waar kso-leerlingen in uitblinken: “Ze blijken zeer goed te zijn in digitale competenties, bijvoorbeeld het onderscheiden van fake news en echt nieuws. Dat komt omdat we veel met beeld en communicatie werken. Daardoor zijn onze leerlingen daar gevoeliger voor.”

Een tweede vaardigheid waar kso-leerlingen meer dan gemiddeld goed in zijn, is probleemoplossend denken: “Meer nog dan dat we vermoed hadden. De complexiteit van een artistieke opdracht leidt er toe dat je ook complexere problemen leert op te lossen. Dat vonden we wel fijn.”

Naar aanleiding van de “Dag van het kunstsecundair onderwijs” organiseren alle Vlaamse kunsthumaniora’s tentoonstellingen en optredens in Antwerpen, Gent, Herentals, Hasselt, Genk, Brugge, Leuven, Aalst en Sint-Niklaas.

Meest gelezen