Groenere gebouwen zijn wél een belangrijke klimaatmaatregel 

Bouwen met nieuwe technieken en duurzame materialen is helemaal geen doekje voor het bloeden, zegt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. Hij reageert hiermee op de kritiek op Batibouw in een eerdere opiniebijdrage.

opinie
Marc Dillen
Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw

Met de start van Batibouw roeren opiniemakers en experts zich. Dat wordt stilaan een nieuwe traditie. Hoewel de bouw er zich etaleert in zijn meeste brede zin met duurzame en hoogtechnologische toepassingen die cruciaal zijn om energetische en circulaire doelen te bereiken, verengen planologen deze hoogmis tot één thema: niet het bouwproject zelf, maar zijn locatie. Zijn we opnieuw vertrokken voor een rondje debatteren over de mobiscore ?

Uit rondvraag van de Vlaamse overheid blijkt dat de overgrote meerderheid van de bevolking een woning op het platteland verkiest

Locatie, locatie, locatie. Vastgoedmakelaars weten het al lang. Uit de Woonsurvey van de Vlaamse overheid blijkt dat ook de Vlaming duidelijke en vooral eenduidige verwachtingen heeft. Maar vooral voor planologen is de locatie van een woning bijna belangrijker dan het woonproject zelf, en dan betaalbaarheid voor gezinnen al helemaal.

De woonlocatie die zij voor de Vlamingen voor ogen hebben – centra met een hoge mobiscore - kunnen evenwel (voorlopig) slechts een minderheid van die Vlamingen bekoren. Niet alleen is er heel wat stadsvlucht onder jonge gezinnen – vooral vanwege woonprijzen - uit de rondvraag blijkt dat de overgrote meerderheid van de bevolking een woning op het platteland verkiest. 

Verkavelingen van jaren 90 overstijgen

Daarom ook dat de Vlaamse Confederatie Bouw al geruime tijd vraagt om met de bouwshift volop te focussen op een kwaliteitsvolle en betaalbare leefomgeving in kernen en centra. Een cruciale stap om heel wat gezinnen op andere gedachten te brengen. Aan het belang van kwaliteitsvolle stadsvernieuwing in onze centra die vaak getuigen van ruimtelijke verrommeling, worden weinig stukjes gewijd. Aan de nadelen van bestaande verspreide bebouwing in Vlaanderen des te meer.

Sinds de lancering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in 2016 verwijzen de planologen en experts steevast naar verkavelingen van de jaren 90. Nu vier jaar later, beschikt het publieke debat over de nodige info om meer te kunnen focussen op recentere trends zoals hergebruik van ruimte, hogere dichtheden en compact bouwen met hoge energetische en duurzame standaarden.

Om een kwaliteitsvolle regio te bewerkstelligen, is geen starre betonstop nodig

En daarbij komt ook het besef dat in de toekomst bijkomend ruimtebeslag nodig blijft. Niet om te blijven verkavelen zoals her en der te lezen valt, maar om de maatschappelijke uitdagingen in waterbeheer, fietsmobiliteit, hernieuwbare energie, kwaliteitsvolle en betaalbare verdichting enz. mogelijk te maken. Net daarom wordt het belang van een gedifferentieerde visie op ruimtebeslag onderlijnd in het Vlaamse regeerakkoord. Want om een kwaliteitsvolle regio te bewerkstelligen is geen starre betonstop nodig als wel een brede visie op de uiteenlopende, maatschappelijke uitdagingen. 

Batibouw 2020

Maar terug naar Batibouw. De bouw is het laatste decennium in volle transitie. Digitalisering, circulaire principes, hernieuwbare energie & binnenklimaat, lokale energiegemeenschappen enz. Telkens gaat het om evoluties die antwoorden bieden op grote maatschappelijke uitdagingen. Kandidaat-bouwers en -verbouwers kunnen een week lang hun hartje ophalen en zich grondig bevragen over nieuwe materialen en technieken om de keuzes te maken die optimaal aansluiten bij hun project.

Een goed bouwteam onder de arm nemen is eveneens een must. Daarbij bundelen aannemer(s) en architect hun kennis en expertise om te kunnen voldoen aan de toenemende vereisten. Denk maar aan de comfort- en kwaliteitseisen en de vereisten op het vlak van energiezuinigheid, duurzaamheid, akoestiek, brandveiligheid, luchtdichtheid, wateropvang enz. 

Klimaat is veel meer dan locatie

Ten slotte, nieuwe technieken en duurzame materialen maken allerminst deel uit van klimaatfetisjisme en zijn bijgevolg geen doekje voor het bloeden. Maar zij zijn cruciaal om uitdagingen rond klimaat en ecologie vandaag al aan te pakken. In plaats van decennia te wachten op een ruimtelijke omwenteling in Vlaanderen.

Want meer dan een miljoen gezinnen, die deel uit maken van de verspreide bebouwing in buitengebied, zitten de eenzijdige visie van planologen omtrent locatie in de weg. Terwijl nu reeds noodzakelijke renovaties worden aangevat en er nieuwe projecten vooral in kernen op hergebruikte terreinen worden gerealiseerd met zorg voor klimaat en ecologie dankzij de materialen en technieken van Batibouw. 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen