Foto: Radio 2

Kunsthumanoria protesteert met schilderijen in Herentals

In Herentals zag de winkelstraat aan de Zandpoort er een pak fleuriger uit. De straat was omgevormd tot een tentoonstelling door de leerlingen van het kunstonderwijs. De actie hoorde bij een grotere, nationale actie van alle kunsthumaniora's om de besparingen in de cultuursector aan te kaarten.

De leerlingen zijn bang dat de besparingen van de Vlaamse regering jonge mensen zullen afschrikken om een artistieke opleiding te volgen. Ze vrezen dat jongeren door de besparingen minder middelen zullen hebben om hun talenten te ontplooien en kunstprojecten op te zetten. In Herentals stelden ze verschillende kunstwerken tentoon op straat. Ze gaven ook uitleg over de mogelijkheden en het belang van de kunstrichtingen. De leerlingen staan voor grote uitdagingen door de besparingen die worden aangekondigd.

Kunstproject met ideeën van de buurt

Toch is het meer dan enkel een protestactie. "Het is ook een project met en voor de buurt", vertelt leraar Wim Wouters van het kOsh, campus Scheppers. "We tonen werken die we hebben gemaakt met bewoners van De Molekens. De leerlingen hebben geluisterd naar wat de bewoners  bezighoudt. Dat gaat van een kerk die wordt ontwijd tot enkele plaatsen in het woongebied waar de stad een nieuwe functie wil aan geven. De leerlingen hebben die ideeën visueel gemaakt met prenten. Die laten later ook aan het stadsbestuur zien hoe bepaalde plekken zouden kunnen worden ingevuld."

Meest gelezen