Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Pensioenhervorming van president Macron zonder stemming door het parlement

De Franse president Emmanuel Macron kan zijn pensioenhervorming doorvoeren. Dat gebeurt via een speciaal decreet, dus niet met een normale goedkeuring van het parlement. Tegen die gang van zaken hadden zowel de rechtse als de linkse oppositie in het parlement geprotesteerd, door twee moties van wantrouwen tegen de regering in te dienen. Die zijn vannacht weggestemd, zodat de pensioenplannen meteen zijn aanvaard. De voorbije maanden werd in Frankrijk fel geprotesteerd tegen de hervormingen.  

De Franse regering wil een einde maken aan het ingewikkelde systeem van tientallen verschillende pensioenstelsels en speciale regimes. In de plaats moet een eenduidig systeem komen, op basis van punten. Voor bepaalde beroepscategorieën betekent dat dat ze veel langer zullen moeten werken voor een volledig pensioen. De vakbonden hebben wekenlang actiegevoerd tegen de plannen, met vooral veel hinder bij het openbaar vervoer.

De erg omstreden pensioenhervorming wil het stelsel voor iedereen gelijkstellen. Het geldt voor "de loodgieter of de informaticus, de landbouwer of de douanier, het parlementslid of de machinist", zei premier Edouard Philippe bij de voorstelling van de plannen in december.

Philippe had ook laten weten dat hij de hervorming wilde doordrukken met behulp van een speciaal grondwetsartikel. Dat laat de regering toe om zonder instemming van het parlement wetgeving door te drukken. Dat gebeurde in het verleden ook al herhaaldelijk, tot grote frustratie van de oppositie.

Zowel de linkse als de rechtse oppositie hadden daarom een motie van wantrouwen tegen de regering ingediend, maar die twee moties zijn afgelopen nacht weggestemd. Daardoor zijn de hervormingsplannen automatisch aanvaard.

De pensioenhervorming was een van de speerpunten van het beleid van president Emmanuel Macron om de Franse economie te moderniseren.

Meest gelezen