Een op de vijf Europeanen staat bloot aan schadelijke "geluidsvervuiling" door verkeer

Een op de vijf Europeanen lijdt onder schadelijke geluidsniveaus door verkeer. Dat zegt het Europese Milieu Agentschap (EEA) in een nieuwe studie. Geluidsvervuiling wordt in verband gebracht met heel wat gezondheidsproblemen, zowel fysiek als mentaal. "Nationale en lokale overheden moeten dringend meer doen om het probleem aan te pakken", zegt het EEA.

Geluidsoverlast is niet alleen slecht voor onze oren, het heeft ook nadelige gevolgen voor ons lichaam. En dan gaat het niet enkel over muziek die te luid staat. Eind 2018 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een studie over de effecten van omgevingsgeluid: lawaai van bijvoorbeeld auto-, trein- en vliegverkeer. Daaruit blijkt dat te hoge geluidsniveaus leiden tot slaap- en concentratiestoornissen, maar ook verhoogde bloeddruk, stress en hart- en vaatziekten. Ook onze stofwisseling en leercapaciteiten worden er negatief door beïnvloed.

Het Europese Milieu Agentschap (EEA) heeft nu een nieuwe studie bekendgemaakt waaruit blijkt dat een op de vijf Europeanen kampt met "geluidsvervuiling" door wegverkeer. Ongeveer 113 miljoen Europeanen worden blootgesteld aan geluidsniveaus van 55 decibel en meer. De WHO hanteert een drempel van 53 decibel. Vanaf dat niveau stijgt het risico op gezondheidsproblemen.

Daarnaast kampen 22 miljoen mensen met schadelijke geluidsoverlast door treinverkeer en 4 miljoen mensen met schadelijke geluidsoverlast door vliegverkeer. Het EEA schat dat minstens 12.500 kinderen problemen hebben op school door vliegtuiglawaai. Andere soorten omgevingsgeluid treffen ongeveer een miljoen Europeanen.

"Geluidsvervuiling" zou volgens het EEA elk jaar verantwoordelijk zijn voor ongeveer 12.000 voortijdige sterfgevallen.

Elektrische wagens, "zachtere" asfalt en stille gebieden

Het Europese Milieu Agentschap waarschuwt dat problemen door omgevingsgeluid de komende jaren nog zullen toenemen, naarmate ook de verstedelijking en het verkeer zullen aangroeien. Het wil dat overheden, zowel op nationaal als op lokaal niveau, meer maatregelen nemen om geluidsoverlast aan te pakken.

Dat kan door bijvoorbeeld over te stappen op andere vormen van mobiliteit. Elekrische wagens zijn bijvoorbeeld stiller dan benzine- of dieselwagens. Maar ook wandelen en fietsen beperkt het omgevingslawaai. Het EEA vindt ook dat meer moet worden ingezet op openbaar vervoer. Dat is niet alleen goed tegen lawaaihinder, maar ook voor het milieu.

Daarnaast adviseert het EEA om bijvoorbeeld wegen aan te leggen met "stiller" asfalt en te werken aan "verkeersmanagement", het beter geleiden van de verkeersstromen. De maximumsnelheid verlagen in stedelijke gebieden kan ook helpen. Bij de inrichting van steden moeten ingenieurs ook oog hebben voor "stille gebieden", zoals parken.

Uit het Leefomgevingsonderzoek van de Vlaamse Overheid in 2018 bleek dat 27,6 procent van de Vlamingen geregeld 's nachts wakker wordt door straatverkeer. Dat is iets meer dan een op de vier, en een sterke stijging in vergelijking met het vorige onderzoek uit 2013.

(bron: WHO)

Meest gelezen