AFP or licensors

Eerste onderhandelingsronde met Verenigd Koninkrijk achter de rug: “Nog ernstige meningsverschillen”

Michel Barnier, Europees vertegenwoordiger voor brexit, gaf vandaag een stand van zaken na de eerste onderhandelingsronde over het nieuwe handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. In die gesprekken overlegt Barnier met David Frost, die het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt, over de toekomstige relatie. Barnier gaf aan dat de dialoog “constructief” verloopt, maar dat er nog ernstige meningsverschillen overwonnen moeten worden. 

De overgangsperiode, waarin de onderhandelingen kunnen gevoerd worden, loopt nog tot het einde van dit jaar. In de komende tien maanden moeten er dus afspraken gemaakt worden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over allerlei domeinen. Van de toekomstige handelsrelaties tot afspraken over toerisme en voorwaarden voor Europese burgers die werken in het Verenigd Koninkrijk. Zullen de Britten nog gebruik maken van de Europese agentschappen, die bijvoorbeeld geneesmiddelen goedkeuren of de voedselveiligheid garanderen? Het moet nog allemaal beslist worden.

Vier moeilijke domeinen

Barnier gaf aan dat er tijdens de onderhandelingen vier zeer moeilijke domeinen zijn.

Zo pleit de Europese Unie voor een “gelijk speelveld”. Dit houdt in dat er geen oneerlijke concurrentie mag ontstaan tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van andere wetgeving bij bijvoorbeeld productieprocessen.

De Europese Unie wil vasthouden aan haar hoge productnormen en wil hierin geen toegevingen doen. Het Verenigd Koninkrijk wil ook eerlijke concurrentie maar wil dat niet opnemen in het akkoord. "Waarom ons niet formeel engageren? Dat is ook een kwestie van vertrouwen", reageert Barnier. 

Het Verenigd Koninkrijk wil na de brexit ook meer vrijheid om haar eigen wetten te maken. Zo willen ze dat het Hof van Justitie geen uitspraken meer doet over Britse wetgeving.

Voor de Europese Unie is het echter een vereiste dat de rechten van haar burgers worden beschermd. Enkel het Hof van Justitie kan Europese wetgeving interpreteren en dat is niet voor onderhandeling vatbaar. Als het Verenigd Koninkrijk dat niet erkent zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor de omvang van het akkoord. 

Daarnaast wil de Europese Unie graag een ruim, overkoepelend en allesomvattend akkoord maken. In zo’n akkoord moeten afspraken gemaakt worden over alle domeinen van de toekomstige relatie. Maar de Britten willen liever akkoorden maken per thema of sector. Volgens de Europese onderhandelaar Barnier is dat niet praktisch en zou het veel administratieve last bezorgen aan de lidstaten, die elk akkoord dan apart moeten voorleggen aan de nationale parlementen. 

Tot slot lijkt het water tussen de onderhandelende partijen ook nog erg diep als het gaat over visserij-afspraken. Tijdens de brexitcampagne was het een van de speerpunten: het terugwinnen van de controle over de territoriale wateren.

De Europese Unie wil nu afspraken maken over de toegang voor Europese vissers in die Britse wateren, maar daar wil het Verenigd Koninkrijk voorlopig geen bindende afspraken over maken. Zij pleiten voor een jaarlijkse herziening van de afspraken, maar dat is volgens Barnier dan weer “ondenkbaar”. Het zou de Europese vissers onvoldoende zekerheid bieden. 

“Positieve gesprekken”

Het was te verwachten dat er grote verschillen zouden zijn. Ondanks deze verschillen zegt Barnier dat een akkoord mogelijk is.  Daarvoor moeten beide partijen wel de bestaande afspraken respecteren en wederzijds respect hebben voor elkaar. Britse bronnen zijn ook optimistisch en spreken over “eerste positieve gesprekken en een goede verstandhouding”.

Is het coronavirus een spelbreker?

Op het eind van de briefing wou een van de aanwezige Britse journalisten nog weten of het coronavirus enige impact heeft op de onderhandelingen. Kunnen alle vergaderingen nog wel doorgaan? Maar daar voorzag Barnier geen problemen.

Meest gelezen