Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Europese Commissie wil geharmoniseerde straffen voor geweld tegen vrouwen

De Europese Commissie wil strafbepalingen voor geweld tegen vrouwen harmoniseren op Europees niveau. Dat hebben de eurocommissarissen Vera Jourova en Helena Dalli donderdag aangekondigd bij de presentatie van hun nieuwe strategie voor gendergelijkheid. Volgens de Commissie heeft 33 procent van de vrouwen te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, en 55 procent met seksuele intimidatie.

In de Europese Unie bestaat een lijst van misdaden waarvoor in elke lidstaat geharmoniseerde minimumstraffen worden gehanteerd. Dat geldt onder meer voor terrorisme, corruptie, drugshandel, mensensmokkel en seksuele uitbuiting. Daar wil de Commissie ten laatste volgend jaar ook vormen van geweld tegen vrouwen aan toevoegen, zoals seksuele intimidatie, misbruik van vrouwen en vrouwelijke genitale verminking.

Daarmee reageert de Commissie op de houding van zes lidstaten (Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovakije en Tsjechië) die dralen met de ratificatie van de conventie van Istanboel over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. "Indien de toetreding van de EU tot deze conventie niet mogelijk zou zijn, dan wil de Commissie in 2021 binnen de beperkingen van haar bevoegdheden maatregelen voorstellen die dezelfde doelstellingen bereiken", luidt het.

Nog zo'n dossier waarover de lidstaten het al jaren oneens zijn en dat Jourova en Dalli een nieuwe impuls willen geven: de quota voor de vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur van grote bedrijven. De Commissie ijvert sinds 2012 voor 40 procent, maar de richtlijn raakte nooit goedgekeurd. Om het goede voorbeeld te geven, willen de vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie en eurocommissaris voor Gelijkheid tegen 2024 op alle managementniveaus gendergelijkheid bereiken. Nu wordt 41 procent van die functies door vrouwen behartigd.

De Commissie wil tegen eind dit jaar ook bindende maatregelen voor loontransparantie presenteren. Dat moet verhelpen aan de ongelijke beloning van mannen en vrouwen. Ook vandaag nog verdienen vrouwen in de EU gemiddeld 16 procent minder dan mannen.

Meest gelezen