Met 4 leerkrachten in een klas van 80 leerlingen en allemaal een laptop: zo ziet het GO-onderwijs eruit in 2030

In Antwerpen zijn vandaag 700 directrices en directeurs samen. Ze krijgen er uitleg over de richting die het GO-onderwijs de komende tien jaar uit wil. De manier van lesgeven wordt anders. Geen leerboeken maar een laptop per leerling bijvoorbeeld. En met meerdere leerkrachten in de klas die een grote diverse groep begeleiden op maat. Verspreid over Vlaanderen zijn er al directies die voorop lopen. Zij vertellen over hun ervaringen in de hoop dat anderen er inspiratie uit zullen putten om zelf snel de omslag te maken.  

Raymonda Verdyck, al jaren de topvrouw van het GO-onderwijs, is er rotsvast van overtuigd geraakt dat het onderwijs moet evolueren. Ze is het voorbije jaar van school naar school getrokken, om te luisteren en te praten. "Samen met de scholen hebben we nagedacht over het onderwijs van de toekomst", zegt ze daarover. "We moeten meer inzetten op onderwijs op maat voor ieder kind." 

Als je leerkrachten in team les laat geven, dan kan je veel beter inspelen op de verschillende talenten van leerlingen

Raymonda Verdyck - topvrouw GO

"Vergis je niet: de eindtermen blijven hetzelfde," is Verdyck de kritiek voor. "Het einddoel is dat iedereen over de lat moet, maar de weg ernaartoe verschilt in tempo en aanpak. We gaan dat doen door het slim inzetten van technologie en meerdere leerkrachten tegelijkertijd in één grote klasgroep." 

Slim inzetten van technologie

In het technisch atheneum van Halle besloten ze een paar jaar geleden om alle werkboeken buiten te gooien. "Die 250 euro die ouders per jaar aan boeken moeten geven, spenderen ze nu aan een laptop voor hun kind", vertelt directeur Maggie Vankeerberghen.

Op maandag krijgt elke leerling op zijn laptop de individuele opdrachten van de week. Tegen vrijdag moet dat af zijn. "Drie of vier leerkrachten lopen rond in een klas van een 80-tal leerlingen. Ze kunnen digitaal voor elke leerling volgen waar die aan werkt en hoe dat vordert. En ze kunnen bij één of meerdere leerlingen aanschuiven om bij te sturen of te inspireren," vertelt Vankeerberghen.

Bij de eerstejaars hebben we alle boeken weggegooid en nu bieden we alles aan via de laptop

Maggie Vankeerberghen - directeur

De directrice verduidelijkt verder: "Als dat nodig is nemen ze een groepje mee in een apart lokaal voor extra uitleg of instructies. Dat duurt maximaal 20 minuten en daarna kunnen de leerlingen weer zelf aan de slag. Ze werken in groep of alleen, in een hoekje of centraal. Ze zoeken naar wat het beste bij hen past op dat moment."

Met drie leerkrachten in de klas

"Als je leerkrachten in team les laat geven, dan kan je veel beter inspelen op de verschillende talenten van leerlingen", vult Verdyck vol overtuiging aan. "Naargelang de noden kan een kind meer ondersteuning krijgen of meer uitdaging."

De evaluatie gebeurt aan de hand van doelstellingen in de plaats van het klassieke puntensysteem. Er wordt gekeken in hoeverre een kind zijn of haar individuele doelstelling heeft kunnen bereiken.

De evaluatie gebeurt aan de hand van doelstellingen in de plaats van het klassieke puntensysteem

Maggie Vankeerberghen

"De leerkrachten hebben nog altijd hun eigen specialisatie en zij zullen dan ook enkel binnen hun eigen lesvak beoordelen. Ze stellen wel samen het lessenpakket op. Daardoor worden bijvoorbeeld de vakken Nederlands, Frans en aardrijkskunde op hetzelfde moment aangeboden, maar de leerkracht bekijkt dus enkel het stukje dat over zijn of haar specialisatie gaat."

Ook de rol van directeur is veranderd voor Vankeerberghen. "Ik moet er nu vooral voor zorgen dat mijn leerkrachten goed overeenkomen hé," lacht ze. De leerkrachten zijn niet meer zoals vroeger heer en meester in eigen klas en dat vraagt aanpassing. Ze veranderen van de traditionele leerkracht in "coaches".

De leerkrachten voelen zich gesteund en hebben meer voldoening. Geen van hen wil terug naar de oude manier van lesgeven.

Maggie Vankeerberghen - directeur

"We steken heel veel tijd in het begeleiden van de leerkrachten," vertelt de directeur. "Het maken van de lesprojecten moet met verschillende leerkrachten samen gemaakt worden. Leerdoelen van verschillende vakken moeten er in zitten. En dat is de eerste keer veel werk. Maar eens de basis er is, moet er de volgende jaren enkel nog bijgestuurd worden en komt er zeer veel tijd vrij om de leerlingen individueel bij te staan." 

Na drie jaar ervaring verzekert ze met de hand op het hart: "Het was een hele rit, met vallen en opstaan, maar nu het op poten staat zijn alle leerkrachten overtuigd en enthousiast. Geen van hen wil terug naar de oude manier van lesgeven. Ze voelen zich gesteund en hebben meer voldoening."

Meest gelezen