Radio 2

Parket legt 410 spookbedrijven lam in Limburg

Het gerecht in Limburg heeft de voorbije drie jaar 410 spookvennootschappen ontmaskerd. En ook het aantal criminelen dat een beroepsverbod kreeg, is sterk gestegen.

Het gerecht heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de aanpak van schermvennootschappen of spookbedrijven.  Dat zijn bedrijven die onbereikbaar zijn of gevestigd zijn op een fictief adres. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld goederen laten leveren zonder te betalen, of ze ontduiken belastingen of sociale bijdragen. Vaak zitten dezelfde figuren achter de verschillende vennootschappen.

Spookadressen

Om die fraude aan te pakken, werkt het gerecht samen met de lokale en federale politie, gerechtsdeurwaarders, sociale inspectie, FOD Financiën en inspectiediensten. Zo zijn in drie jaar tijd 410 spookvennootschappen ontmaskerd. In 2017 ging het om 172, in 2018 om 164 en in 2019 nog om 71 spookbedrijven. Het aantal neemt dus sterk af. Het parket probeert die vennootschappen zo snel mogelijk lam te leggen om fraude te voorkomen. Het parket controleert het adres en ook of op die plaats het aandelenregister en de boekhouding ter beschikking zijn. Dit jaar worden die controles voortgezet.

Beroepsverbod

Intussen is ook het aantal personen dat van de rechtbank een beroepsverbod opgelegd kreeg in drie jaar verdubbeld tot 200. Het gaat onder meer om oplichters die geen nieuwe economische activiteit meer mogen ondernemen. Zij krijgen ook extra controles van de lokale politie.

Meest gelezen