Advocaat Sven Mary: "Ik neem geen vrouwen meer aan op mijn kantoor"

De bekende Brusselse advocaat Sven Mary doet een opvallende uitspraak in een interview met Het Laatste Nieuws: zijn kantoor neemt geen vrouwelijke advocates meer in dienst, na een slechte ervaring. Volgens experts is die uitspraak een overtreding van de anti-discriminatiewet.

Het Laatste Nieuws heeft dit weekend een interview met "drie bekende alfamannen" over hoe ze omgaan met #metoo: comedian Alex Agnew, journalist Dirk Draulans en advocaat Sven Mary. Alle drie brengen ze begrip op voor de #metoo-beweging, die opkomt tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze benadrukken ook dat ze zich altijd correct gedragen hebben tegenover vrouwen.

Maar Mary, die bekend werd als advocaat van onder anderen Salah Abdeslam, Silvio Aquino en Fouad Belkacem, komt toch met een opvallende uitspraak: hij wil geen vrouwelijke advocates meer in dienst nemen. "Dat is jammer, want er studeren veel bekwame en intelligente dames af", geeft Mary toe. "Maar ik heb eens een probleem gehad met een stagiaire die beweerde dat ze haar slechte evaluatie te danken had aan het feit dat ze niet op mijn avances was ingegaan, en ik wil mezelf niet meer aan dat soort risico's blootstellen. Uiteraard heeft ze bot gevangen omdat haar klacht nergens op gebaseerd was."

"Dit kan hem zes maanden brutoloon kosten"

Een opvallende uitspraak, en volgens sommige experts is die ook juridisch problematisch. Sollicitanten weigeren op basis van hun geslacht, afkomst, handicap of geaardheid, is door de wet verboden. "De discriminatiewet is eigenlijk al geschonden op het moment dat iemand publiek zegt dat hij of zij een bepaalde groep niet gaat aanwerven. Daarvoor hoeft er geen concrete sollicitant afgewezen te worden", legt Annelies D'Espallier uit. Zij is Vlaams Ombudsvrouw Gender. "Stel dat er vrouwen door meneer Mary afgewezen worden, dan kunnen zij naar de burgerlijke rechtbank stappen en een sanctie vragen. Gewoonlijk komt dat neer op zes maanden brutoloon dat de werkgever moet betalen."

De ombudsvrouw wijst er ook op dat je niet alle risico's uitschakelt door geen vrouwen meer aan te nemen: ook mannelijke personeelsleden kunnen klagen over grensoverschrijdend gedrag.

(lees verder onder de tweet)

De Vlaamse Ombudsvrouw Gender zou zelf naar de rechtbank kunnen stappen tegen de uitspraak, maar dat zal ze wellicht niet doen: "Gewoonlijk proberen we eerst een gesprek te openen. En dat gaan we nu zeker doen met meneer Mary. Dus ik ga hem zeker contacteren."

Bij het federale Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen valt te horen dat dit onder hun bevoegdheid valt. En ook daar is men van plan om contact op te nemen met Sven Mary. "We gaan maandag bekijken of er klachten zijn binnengekomen, maar ook zonder klacht kunnen we eventueel een dossier openen", zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens, die benadrukt dat ze goed samenwerken en overleggen met de Vlaamse ombudsdienst.

"Ik vind het bijzonder jammer dat het stereotiepe beeld wordt opgehangen van vrouwen die valse aangiftes zouden doen. We zien dat dat eigenlijk heel zelden gebeurt", zegt Stevens.

Op Twitter komen nog meer reacties op de uitspraak:

Meest gelezen