Ongelijkheid: een grote, brede deur voor het mannentoilet, een kleine voor de vrouwen in Brazilië.
©2018 Brais Seara

Vrouwen én mannen leven langer in landen met meer gendergelijkheid

In landen waar de gendergelijkheid groot is, waar mannen en vrouwen meer gelijkwaardig behandeld worden, ligt de levensverwachting hoger voor vrouwen en voor mannen dan in landen waar de ongelijkheid groot is. Het aantal vrouwen dat in het kraambed sterft, ligt in dergelijke, meer gelijke landen dan weer beduidend lager. 

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het World Policy Analysis Center (WORLD) aan de Fielding School of Public Health van de University of California, Los Angeles (UCLA). De studie is gepubliceerd naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag.

Uit de studie blijkt meer bepaald dat in landen waar de gendergelijkheid groot is op het vlak van onderwijs, de levensverwachting voor vrouwen en mannen hoger ligt, en dat er beduidend minder vrouwen in het kraambed sterven per 100.000 levende geboortes. 

Een aparte maar verwante maatstaf voor de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, wijst erop dat toegenomen gelijkheid op de arbeidsmarkt ook nog eens leidt tot een lager nationaal sterftecijfer in het kraambed en een duidelijke verlenging van de levensverwachting voor vrouwen, maar niet voor mannen.  

"Deze studie is een belangrijke stap in het ontkrachten met cijfers van het idee dat een verbeterde sociale status en toegang tot een verzekerd inkomen voor vrouwen ten koste zou gaan van de mannen. Ons onderzoek wijst erop dat zowel mannen als vrouwen kunnen winnen bij dergelijke verschuivingen", zei UCLA-professor Jody Heymann, de stichtende directeur van WORLD en een van de auteurs van de studie. "Bovendien wordt de levensverwachting van de man mogelijk verlengd door gelijkheid op het vlak van onderwijs."

Heymann en haar medeauteur doctor Adva Gadoth van UCLA stelden vast dat de resultaten opgingen zowel voor de gelijkheid op het vlak van onderwijs als op het vlak van werk. De mate van gelijkheid wordt gedefinieerd als het aandeel meisjes en vrouwen die deelnemen op een bepaald niveau, van bijvoorbeeld het onderwijs, op de totale populatie vrouwen op nationaal vlak die wat leeftijd betreft in aanmerking zouden komen voor dat niveau, en hoe dat aandeel zich verhoudt tot de cijfers voor jongens en mannen in hetzelfde land. 

Een jong meisje op een feministische manifestatie in Londen.
Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media

Twee jaar voor vrouwen, één jaar voor mannen

Een toename van 10 procent in de door de auteurs ontwikkelde gelijkheidsindex voor onderwijs - wat overeenstemt met een toename van 4,9 procent van de inschrijvingen in het lager, middelbaar en hoger onderwijs van een land - wordt geassocieerd met een 2 jaar langere levensverwachting voor vrouwen, en een levensverwachting vanaf de geboorte van bijna een jaar langer voor mannen. 

En dat blijft zo zelfs nadat men voor de individuele landen rekening heeft gehouden met het bruto binnenlands product, de werkloosheidscijfers, de verstedelijking en de binnenlandse uitgaven voor gezondheidszorg van de regeringen.

Dezelfde toename van 10 procent in de gelijkheidsindex voor onderwijs wordt ook geassocieerd met een vermindering van bijna 60 sterfgevallen in het kraambed op 100.000 levende geboorten op nationaal vlak.

De gelijkheidsindex op het vlak van onderwijs wordt gedefinieerd als het gemiddelde product van de verhouding tussen de inschrijvingen in het onderwijs van mannen en vrouwen in een land, en het percentage vrouwen dat ingeschreven is in alle niveaus van het onderwijs op het totaal. 

Anderzijds is een toename van 10 procent, dit keer van de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, verbonden met 15 minder sterfgevallen van moeders bij de bevalling op 100.000 levende geboortes, en een verlenging met bijna een jaar van de levensverwachting vanaf de geboorte voor vrouwen. Op de levensverwachting van mannen heeft deze toename geen effect.

De gelijkheidsindex op het vlak van werk wordt gedefinieerd als de gemiddelde verhouding in een land tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke hoger opgeleide en technische werkkrachten en managers, en de totale deelname van vrouwen in de beroepsbevolking.

De onderzoekers zeggen dat hun werk tot nog toe erop wijst dat een toename van de gendergelijkheid gunstige effecten kan hebben ook buiten het vlak van onderwijs en werk. 

"Het verbeteren van de gendergelijkheid door het beleid en andere programmatorische tussenkomsten is een win-winsituatie", zei Gadoth. "Ons onderzoek toont aan dat het verhogen van de deelname van vrouwen aan de samenleving in haar geheel, grote positieve gevolgen heeft op de volksgezondheid en daarnaast ook de armoede vermindert, de mensenrechten ondersteunt en de persoonlijke inzet van mensen wereldwijd bevordert." 

De studie van Jody Heymann en Adva Gadoth is verschenen in eclinicalmedicine, een medisch tijdschrift uitgegeven door The Lancet. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of California, Los Angeles.  

Een meisje in de Sahel in Afrika.
UAntwerpen

Meest gelezen