Raad van State schorst Waalse uitvoervergunningen voor wapens naar Saudi-Arabië

De Raad van State heeft de vergunningen van het Waals Gewest voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië geschorst. De Raad meent dat de vergunningen niet voldoende gemotiveerd zijn.

De zaak was in kortgeding aangespannen volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid door de Franstalige Liga voor Mensenrechten, het Forum voor Vredesactie en de Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie. De schorsing heeft betrekking op in totaal 17 vergunningen die Waals minister-president Elio Di Rupo had uitgereikt op 9, 17, 20 en 28 december 2019. 

In een arrest stelt de Raad dat er voldaan is aan de voorwaarden om een kortgeding in te stellen om de vergunningen te schorsen.  De Raad meent dat de vergunningen onvoldoende gemotiveerd werden op het vlak van het respect van het internationaal humanitair recht door het land van bestemming, Saudi-Arabië, in het licht van het Waals decreet van 21 juni 2012 over de invoer, uitvoer en transit van burgerwapens en defensieregelateerd materiaal.

Vorige maand had de Waalse regering nog beslist om geen wapens meer te leveren aan de luchtmacht van Saudi-Arabië wegens de betrokkenheid van dat land bij de burgeroorlog in Jemen. Maar de verkoop van wapens aan de koninklijke garde en de nationale garde werden wel toegestaan omdat die niet bij het conflict in Jemen betrokken zijn. 

Saudi-Arabië is een belangrijke klant van de Waalse wapenfabriek FN Herstal. De uitvoer van Waalse wapens aan het buitenland bedroeg in 2018  950 miljoen euro.  Van dat bedrag ging 225 miljoen euro naar Saudi-Arabië.

Meest gelezen