Hoe dodelijk is het nieuwe coronavirus in ons land? Dat is moeilijk te bepalen, en wel hierom

Hoe dodelijk is het nieuwe coronavirus? Het is een vraag die we bij VRT NWS intussen vaak hebben gekregen. Is het dodelijker dan de griep of net niet? Het antwoord is: op basis van de cijfers kunnen we dat niet met zekerheid zeggen. Want de cijfers die nu rondgaan, kunnen nog elke dag veranderen. Bovendien is de kans op sterven niet voor iedereen hetzelfde: ouderen lopen meer risico dan jongeren.

Cijfers wereldwijd

Cijfers België

besmet

overleden

genezen

Hoe kunnen we de "dodelijkheid" berekenen? Op dit moment kunnen we alleen de zogenoemde CFR berekenen: de case fatality ratio. Dit is het aantal bevestigde overlijdens gedeeld door het aantal bevestigde besmettingen. 

Als er plotseling veel nieuwe besmettingen bij komen, zonder dat meer mensen sterven, lijkt de ziekte minder dodelijk. Sterven er juist plots veel mensen zonder dat er meer besmettingen bij komen, dan lijkt de ziekte juist dodelijker.

Maar in werkelijkheid hoeft dit niet zo te zijn. Omdat mensen niet meteen overlijden als ze besmet raken, loopt het aantal doden altijd achter op het aantal besmettingen, waardoor die case fatality ratio snel omhoog kan gaan als er plots meer mensen sterven. De ziekte lijkt dan dodelijker te worden, maar dat is niet zo. Door de vertraging wordt dit pas later zichtbaar.

Het sterftepercentage kunnen we dus pas met zekerheid vaststellen als de epidemie achter de rug is.

Kans op sterven verschilt per persoon

De uiteindelijke dodelijkheid van het SARS-virus was bijvoorbeeld bijna 1 op de 10 gevallen. Is het nieuwe coronavirus even dodelijk, of net veel minder dodelijk? Op basis van de huidige stand van zaken is dit dus niet te zeggen. 

Ter vergelijking: aan de seizoensgriep sterft jaarlijks zo'n 1 op de 1.000 patiënten, maar daarvan weten we hoe de ziekte verloopt en hoe we die moeten behandelen. Voor het nieuwe coronavirus is op dit moment nog geen vaccin ontwikkeld. 

Bovendien verschilt de sterftekans nog per persoon. In China sterven bijvoorbeeld vooral oudere mensen en mensen met andere gezondheidsproblemen aan het nieuwe coronavirus, terwijl de ziekte bij jongere mensen minder heftig verloopt.

Overbelaste gezondheidszorg

Zeker is wel dat als de gezondheidszorg overbelast geraakt, er meer mensen overlijden. Om die reden is bijvoorbeeld het sterftecijfer in Hubei, de Chinese provincie waar het virus voor het eerst opdook, veel hoger dan in de rest van China.

Ook in Italië, waar de uitbraak plotseling snel verergerde met inmiddels meer dan 10.000 besmettingen, sterven op dit moment 6 op de 100 patiënten. Daar tegenover staat bijvoorbeeld Zuid-Korea, waar meer dan 7.500 besmettingen plaatsvonden, maar vooralsnog minder dan 1 op de 100 patiënten overlijdt.

Meest gelezen