2020 Getty Images

Wie sterft er precies aan het coronavirus? Sterftecijfer het hoogste bij 80-plussers en bij mannen

Het zijn vooral oudere mensen die bezwijken aan het nieuwe coronavirus. Het sterftecijfer ligt procentueel het hoogst bij 80-plussers, om dan te dalen per leeftijdscategorie. Het zijn ook vaker mannen dan vrouwen die sterven. 

Cijfers wereldwijd

Cijfers België

besmet

overleden

genezen

Stel dat iemand in jouw vrienden- of familiekring de diagnose krijgt van corona. Hoe groot is de kans dat die persoon eraan zou sterven? Daarbij moet bovenal naar twee factoren gekeken worden: leeftijd, en andere ziektes of aandoeningen die het lichaam verzwakken. 

Leeftijd: 80-plussers lopen hoogste risico

Het beste zicht hebben we op de Chinese cijfers, omdat het virus daar het eerst actief was. Het sterftecijfer ligt daar het hoogst onder de 80-plussers, met bijna 15 procent. Met andere woorden, ongeveer 1 op de 6 mensen van de  80-plussers die met het virus besmet raakten, overleden er ook aan. 

Dat cijfer daalt systematisch per leeftijdsgroep: voor 70- tot 80-jarigen is dat nog 8 procent, voor 60- tot 69-jarigen nog 3,6 procent. Patiënten tussen 50 en 60 sterven slechts in 1,3 procent van de gevallen. Onder de leeftijdsgrens van 50 zakt het cijfer verder, naar minder dan 0,5 procent. Let wel: de cijfers kunnen nooit exact zijn, want lang niet alle mensen die besmet raakten met corona, krijgen ook de diagnose. Dit komt omdat sommigen slechts heel lichte of zelfs geen symptomen hebben. Mogelijk liggen de relatieve sterftecijfers daardoor iets lager. 

Herbekijk hier de reportage over de wereldwijde verspreiding tot op heden van de besmettingen (lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

Intussen blijkt dat jonge leeftijd een factor is die een uiterst positief effect heeft. Amper 2,4 procent van alle gevallen had betrekking op jongeren onder de 18 jaar. In Wuhan bleek tot midden-januari, toen de epidemie al grote proporties had aangenomen, zelfs nog geen enkel kind besmet. Al zou dat eventueel ook kunnen komen omdat kinderen weinig tot geen ziektesymptomen vertonen.

Hoe dan ook, hoewel Covid-19 zeldzaam is onder kinderen, betekent dit niet dat het nooit zou kunnen voorkomen bij hen. Ook zij kunnen er eventueel dus (ernstig) ziek van worden.  

Andere aandoeningen spelen grote rol

Andere gezondheidsklachten spelen ook een grote rol. Mensen die bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen hebben, lopen meer risico dan gezonde burgers zonder klachten. Daar waar het sterftecijfer gemiddeld op 3 tot 4 procent ligt (de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hield het op 3 maart in een rapport op 3,4 procent), kan dat voor die andere risicogroepen hoger liggen. 

Het gaat bijvoorbeeld om mensen met hart- en vaatziekten (10,5 procent), diabetes (7,3 procent), chronische aandoeningen aan de luchtwegen (6,3 procent), hoge bloeddruk (6,0 procent) of kanker (5,6 procent). We baseren ons hiervoor nog steeds op Chinese cijfers. 

Meer mannen dan vrouwen

Tot nu toe ligt het sterftecijfer bij mannen hoger dan bij vrouwen, maar het is moeilijk om daar precieze uitspraken over te doen. De Wereldgezondheidsorgansatie boog zich over Chinese cijfers en daaruit bleek dat 51 procent van de besmettingen betrekking heeft op mannen. Chinese onderzoekers lieten eerder al weten dat voor elke 100 vrouwen die Covid-19 hadden, er 106 mannen waren, maar uit andere cijfers bleek het verschil nog groter te zijn. 

Wellicht omdat mannen vaker in de hierboven opgenoemde risicogroepen zitten, ligt bij hen het sterftecijfer ook hoger dan voor vrouwen. In China roken ook veel meer mannen dan vrouwen, en roken is ook een verzwarende factor. 

Algemeen

De Chinezen rapporteren nog dat ruim 80 procent van alle dodelijke slachtoffers ouder is dan 60 jaar. Ruim 75 procent van de coronadoden had andere aandoeningen zoals hart- en vaatziektes. 

In Italië was de balans vorig weekend gestegen naar 366 doden. De trend daar is grotendeels dezelfde als in China.  

Meest gelezen