Europees Parlement pleit voor meer flexibiliteit in de Europese begroting

De leden van het Europees Parlement pleiten voor meer flexibiliteit in de Europese begroting. Dat is nodig om onverwachte situaties op te vangen, zoals het coronavirus. De plenaire vergadering van het Europees Parlement kwam gisteren samen om te debatteren over de volgende Europese meerjarenbegroting. De parlementsleden reageerden teleurgesteld op de eerste Europese top van Charles Michel, die er niet in slaagde om een akkoord te bereiken over de budgetten voor de komende zeven jaar.

De lidstaten stellen een kleiner budget voor dan het Europees Parlement. De parlementsleden dreigen er daarom mee een eventueel akkoord tussen de lidstaten weg te stemmen als er niet genoeg rekening wordt gehouden met de wensen van het parlement.

Tijdens de debatten gisteren pleitten verschillende parlementsleden voor een flexibele meerjarenbegroting. Volgens hen moet een begroting kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen. Daarvoor moet het budget ook voldoende groot zijn, stellen ze. De parlementsleden grepen de coronacrisis aan als voorbeeld. “We kunnen geen geneesmiddelen ontwikkelen tegen het coronavirus en tegelijk besparen op gezondheidszorg”, stelde Europarlementslid Andresen van de groene fractie. 

We kunnen geen geneesmiddelen ontwikkelen tegen het coronavirus en tegelijk besparen op gezondheidszorg

Rasmus Andresen; Europarlementslid groene fractie

De liberale Renew-fractie vreest voor de economische gevolgen van het coronavirus. Europarlementslid Ciolos zegt dat “het coronavirus economische gevolgen zal hebben in Europa. Hopelijk kan de volgende meerjarenbegroting een krachtig instrument zijn om het economisch herstel te bewerkstelligen.”

De Europarlementsleden benadrukten dat de Europese Unie steeds klaar moet zijn voor toekomstige crisissen. Daarom vragen ze meer solidariteit: niet alleen voor het opstellen van de meerjarenbegroting, maar ook om samen te reageren op die crisissen. 

25 miljard euro om negatieve gevolgen op te vangen

Na de plenaire vergadering reageerde de commissie op de vraag van het parlement om meer samenwerking. Commissievoorzitter Von der Leyen kondigde aan dat ze 25 miljard euro vrijmaakt om de negatieve gevolgen van het coronavirus op de economie en de arbeidsmarkt te beperken. De commissie versterkt hiermee haar coördinerende rol tussen de lidstaten.  

Daarnaast stelt de commissie, samen met private fondsen, ook 140 miljoen euro ter beschikking voor onderzoek naar vaccins, geneesmiddelen en behandeling. 

Meest gelezen