In Vlaanderen gebruikt UGent meeste dode lichamen voor onderzoek: “We zijn lichaamsdonoren enorm dankbaar”

Van alle Vlaamse universiteiten werkt de UGent het vaakst met dode lichamen voor wetenschappelijk onderzoek.  Het afgelopen jaar schonken 133 mensen hun lichaam aan de universiteit. "Dat aantal zal de komende jaren alleen nog maar stijgen", zegt professor Katharina D'Herde. UGent neemt zo ruim een kwart van alle geschonken lichamen voor haar rekening. 

“We voeren de laatste jaren veel campagne om mensen te sensibiliseren en hun lichaam af te staan aan de wetenschap ​​na de dood. Dat slaat aan: meer mensen zetten in hun testament dat ze hun lichaam wegschenken ”, vertelt professor Katharina D'Herde.

De lichamen worden gebruikt voor verschillende zaken binnen de faculteit: “Het zijn vooral onze studenten die met de lichamen werken, zij krijgen voorrang op wetenschappelijke studies. Maar, er zijn bijvoorbeeld ook trainingen voor chirurgen om nieuwe technieken aan te leren”, zegt professor D'Herde. De universiteit benadrukt dat de schenkingen erg belangrijk zijn om mensen goed op te leiden. 

Schenk je hele lichaam of enkel organen

Mensen die ervoor kiezen om de wetenschap na hun dood te helpen hebben verschillende opties. Je kan toestemming geven voor orgaandonatie. Dat betekent dat bijvoorbeeld enkel het hart of de longen worden gebruikt. Of, je kiest ervoor om je hele lichaam aan de wetenschap te schenken. "Het hele lichaam wordt gebruikt. Als de onderzoeken zijn afgesloten, krijgen de nabestaanden de stoffelijke overschotten terug." Al maar meer mensen beslissen bij leven om het hele lichaam te schenken. 

Ook bij andere universiteiten

Vorig jaar werden in heel Vlaanderen zo'n 450 lichamen aan de wetenschap geschonken. Ruim een kwart (133) gaat naar de UGent, dat is net iets meer dan bij de KU Leuven.

kasto80

Meest gelezen