Crisiscentrum trekt aan alarmbel: "Nood aan nieuw crisishospitaal"

Er is dringend nood aan een nieuw crisishospitaal in ons land. Dat blijkt uit documenten van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken die onze redactie kon inkijken. De plannen voor een crisishospitaal dateren wel al van voor de coronacrisis. 

Het nieuwe crisishospitaal moet in staat zijn om een groot aantal slachtoffers snel op te vangen, na bijvoorbeeld een ramp of een aanslag, ongeacht de werkomstandigheden. Zowel Defensie, Volksgezondheid als Binnenlandse Zaken staan achter het idee.

(lees verder onder de foto)

Voor de hand liggende mogelijkheid is dat het verouderde militaire hospitaal in Neder-Over-Heembeek zou worden omgevormd tot nationaal crisishospitaal. 

Crisishospitaal als buffer bij rampen, aanslagen of epidemie

Het nieuwe crisishospitaal zou zich specialiseren onder meer in: 

  • rampengeneeskunde
  • brandwonden
  • infectieziekten
  • traumapsychologie
  • training en opleiding

Volgens de documenten van het Crisiscentrum moet de overheid “bij rampen die een groot aantal medische slachtoffers maken, beschikken over de infrastructuur, de apparatuur, de middelen, de knowhow en het personeel om deze slachtoffers snel op te vangen en een professionele medische hulp te verlenen, ongeacht de werkomstandigheden en de locatie van de gebeurtenis.”

Volgens de interne documenten van het Crisiscentrum is het dossier "kritiek" voor de risicobeheersing in ons land. Voor alle duidelijkheid: de plannen zijn geschreven vóór de coronacrisis. 

Doorstart voor militair hospitaal Neder-Over-Heembeek?

De vorige regering liet een studie uitvoeren over de toekomst van het huidige militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Verschillende scenario’s werden naar voor geschoven, sluiten, inkantelen in een ander ziekenhuis tot en met verregaande samenwerking. Allemaal stuitten ze op praktische en financiële bezwaren. 

Ook binnen Defensie weet men niet goed raad met het militair hospitaal: het is verouderd maar geld om het volledig te vernieuwen is er niet. Bovendien krimpt het leger zo sterk dat het niet rendabel is om voor een krijgsmacht van minder dan 25.000 militairen een volledig uitgerust ziekenhuis te onderhouden. Aan de andere kant blijft er nood aan een betaalbaar en effectief militair hospitaal. 

Het voorstel voor een nationaal Crisishospitaal kan een doorstart betekenen voor het dossier. In dit geval zou het ziekenhuis niet exclusief meer ten dienste staan van Defensie, maar zou ook Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken een vinger in de pap (en de factuur) krijgen. 

Meest gelezen