Opnieuw meer doden in het verkeer: 620 in één jaar tijd

Vorig jaar is het aantal doden op onze wegen weer gestegen, nadat het 3 opeenvolgende jaren was gedaald.  620 doden vielen er vorig jaar. Dat zijn er 36 meer dan in 2018. De cijfers komen uit de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute.

De stijging van het aantal verkeersdoden deed zich uitsluitend voor in de eerste 6 maanden van 2019. Toen waren er 67 meer dan tijdens de eerste zes maanden van 2018.  In de tweede helft van het jaar waren er 31 doden minder dan in 2018.  

Het aantal letselongevallen is vorig jaar wel verder gedaald, met 2 procent. In totaal waren er 37.375 ongevallen met letsels. Dat is het laagste aantal dat ooit is opgetekend.  

Stijging het hoogst in Wallonië...

De stijging van het aantal verkeersdoden is het hoogst in Wallonië: van 266 naar 297 (+ 31). In Vlaanderen is het aantal slechts licht gestegen: van 297 naar 304 (+ 7). In Brussel is er een lichte daling: van 21 naar 19.

Wat de letselongevallen betreft, gaat Brussel tegen de trend in. Daar was er vorig jaar een stijging: van 3.808 naar 3.892 (+ 2 procent).

... en in Antwerpen en Vlaams-Brabant

Als we kijken naar de Vlaamse provincies, dan was de stijging van het aantal verkeersdoden het hoogst in Antwerpen en Vlaams-Brabant. In Antwerpen waren er 77 doden, 16 meer dan in 2018. In Vlaams-Brabant 48, 14 meer dan in 2018. In Antwerpen was de tol vooral hoog onder fietsers: 24 doden, of 13 meer dan 2018.  

In Limburg was de stijging van het aantal verkeersdoden gering: van 56 naar 57. In West-Vlaanderen was er daarentegen een sterke daling: van 78 naar 56. Ook  in Oost-Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden, zij het slechts licht: van 68 naar 66.

Recordaantal doden onder fietsers

De stijging van het aantal doden is het hoogst onder automobilisten en hun passagiers: van 266 naar 297. Ook onder voetgangers vielen er opvallend meer doden: 88 tegenover 73.  

Bij fietsers was de stijging minder groot: van 84 naar 91. Maar 91 is wel een nieuw record. Nooit waren er in ons land meer fietsdoden dan vorig jaar. Dat record is te wijten aan een sterke stijging in Wallonië: van 7 naar 21. In Vlaanderen nam het aantal doden onder fietsers af: van 75 naar 68.

Minder dodelijke ongevallen met vrachtwagens

In Vlaanderen vielen er vorig jaar onder alle weggebruikers meer doden. Bij bromfietsers ging het aantal van 10 naar 16, bij voetgangers van 32 naar 44 en bij automobilisten en passagiers van 105 naar 123.  

Het aantal doden bij ongevallen met vrachtwagens nam in Vlaanderen dan weer sterk af: van 70 naar 52.

Meest gelezen