BELGA/RENDERS

Raad van State vernietigt de Vlaamse hervorming van de rijopleiding

De Raad van State heeft het besluit over de hervorming van de rijopleiding in Vlaanderen vernietigd. Met dat besluit heeft de Vlaamse regering haar bevoegdheid overschreden, klinkt het bij de Raad van State. 

Door het besluit van de Vlaamse regering worden begeleiders verplicht om een vorming te volgen en een begeleidersattest te behalen. Pas vanaf dan mogen zij iemand leren rijden. Daarnaast brengt het besluit de minimumduur voor het doorlopen van de rijopleiding van drie naar negen maanden. Indien deze voorwaarden niet zijn nageleefd, moeten de gemeenten de uitreiking van het (voorlopig) rijbewijs weigeren.

Federale bevoegdheid

Maar de Raad van State heeft dat besluit nu vernietigd. De uitreiking van het (voorlopig) rijbewijs is namelijk een federale bevoegdheid, verduidelijkt de Raad van State. De Vlaamse regering mag dus niet de gemeenten verplichten om de uitreiking van een rijbewijs te weigeren louter omdat de nieuwe voorwaarden niet werden nageleefd. 

Daarnaast zegt de Raad van State dat het vrije keuzerecht van een inwoner van het Vlaamse gewest in het gedrang komt. Door het besluit kan een Vlaming niet in pakweg Wallonië een rijopleiding gaan volgen of een rijexamen gaan afleggen. 

Meest gelezen