Totaalverbod in Limburg op indoor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers

In de provincie Limburg is er tot 31 maart een totaalverbod op indoor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers. Waarnemend gouverneur Michel Carlier gaf gemeenten ook het advies om geen activiteiten te organiseren voor 65-plussers. 

De Limburgse burgemeesters verzamelden dinsdagnamiddag om 17 uur in het Provinciehuis van Hasselt om de aanpak van het coronavirus te bespreken. Wat de exacte indicator is om mee aan te duiden welke evenementen wel of niet kunnen, beslissen de gemeenten zelf.

Bescherm 65-plussers

Liesbeth Van der Auwera (CD&V), burgemeester van Bree, roept iedereen op zijn of haar gezond verstand te gebruiken. “Wat wel buiten kijf staat is dat we met de provincie Limburg woensdag unaniem hebben beslist dat de risicogroep 65-plussers betreft”, zegt de Breese burgemeester. “We zullen eigen organisaties voor 65-plussers annuleren en adviseren particuliere organisatoren om hetzelfde te doen”.

Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) onderstreept het belang van de focus op de groep 65-plussers. “We moeten er vooral voor zorgen dat we de kwetsbaren en ouderen in bescherming nemen", verklaart Vandeput. De stad Hasselt zal ook het nodige advies uitsturen naar jeugdbewegingen, sportclubs en mensen die manifestaties organiseren.

Verzwakte mensen

Ook in Genk volgt men de aanbevelingen strikt op. Zo wordt de lezing van kankeronderzoeker Johan Swinnen op donderdag 12 maart, die gepland stond als aftrap van het nieuwe seizoen voor Levensloop Limburg, uitgesteld omwille van te veel risicofactoren.

Het doelpubliek bestaat grotendeels uit senioren en mensen die verzwakt zijn door kanker. Verder bevestigt burgemeester Wim Dries (CD&V) dat de vijf lokale dienstencentra vanaf donderdag de deuren sluiten. “Dit doen we in navolging van de richtlijnen die de Vlaamse overheid ons oplegt”, aldus Dries.

Foute communicatie

In de gemeente As vierden afgelopen zaterdag nog een 500-tal inwoners feest op het jaarlijkse bal van de burgemeester. “Mocht dat een week later hebben plaatsgevonden was ik als organisator genoodzaakt om te cancellen”, stelt burgervader Tom Seurs (Voluit).

De Assenaar benadrukt het belang van eenduidige maatregelen en betreurt daarbij de beslissing van hogeschool PXL. "Het besluit van de PXL, een provinciale school, om de aula's drie weken lang te sluiten staat nu eenmaal haaks op communicatie die wij als burgemeesters voeren”, aldus Seurs.

Meest gelezen