De Lijn stelt nieuw vervoersplan voor dat eind 2021 van start gaat 

De Lijn stelt een nieuw vervoersplan voor. Het tram- en busnet wordt daarbij herzien. De tramlijnen worden opgedeeld in M- en T-lijnen. Met het nieuwe busnet komt vanuit elke gemeente in Antwerpen een snelle verbinding naar de stad.

Met het toekomstige tram- en busnet in Antwerpen wil De Lijn vooral inzetten op drukke trajecten en een overaanbod op rustigere delen vermijden. Daarnaast wil ze plaatsen waar verschillende lijnen samenkomen, goed op elkaar afstemmen.

Tramnet

Met het voorstel van het nieuwe tramnet zouden er meer reizigers bediend kunnen worden.  Zo komt er een nieuwe verbinding van Deurne-Noord naar Deurne-Zuid via de Ruggeveldlaan. Verder rijdt enkel tram 15 nog naar Mortsel, maar die gaat wel meer rijden. Tram 7 valt dus weg in Mortsel. Ook tram 2 en 4 naar Hoboken worden samengevoegd tot één lijn.

Verder komen er twee types tramlijnen. Zo komen er de M-lijnen, die vooral binnen de Fortengordel zullen rijden. Tijdens de spits rijden de trams op die lijnen om de zes minuten, anders om de zeven en halve minuut. Daarnaast komen er T-lijnen die vooral binnen de Ring zullen rijden. Die rijden minder frequent dan de M-lijnen, omdat ze boven de grond rijden en zich meer mengen in het verkeer.

Busnet

De bedoeling is om vanuit (bijna) elke gemeente rond Antwerpen een snelle en rechtstreekse verbinding naar de stad te voorzien. 

Het kernnet omvat snellijnen die de gaten van de treinen opvullen. Deze bussen rijden over de snelweg, komen om de 15-30 minuten en rijden bijna zonder stoppen. Verder zijn er hoogfrequente lijnen. Dat zijn stedelijke verbindingen die om de 10-15 minuten rijden, de stadsbussen van nu dus. Tot slot zijn er binnen het kernnet ook feederlijnen. Die rijden van buiten de stad naar de rand van de stad en komen om de 15-30 minuten. Soms kan dat oplopen tot 60 minuten.

Verder is er het voorstadsnet. Dat moet een aanvulling zijn op de treinen die nu al instaan voor bepaalde verbindingen met Antwerpen.

De plannen zijn nog niet definitief, maar worden nu uitgewerkt in overleg met de vervoerregio Antwerpen. Het plan zou vanaf eind 2021 in werking moeten treden.

Meest gelezen